Show simple item record

dc.contributor.authorWestvig, Tone Skyseth
dc.date.accessioned2010-04-07T07:59:20Z
dc.date.issued2010-04-07T07:59:20Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148196
dc.description.abstractSentrale temaer i informantenes fortellinger er: selvoppfatning, relasjon til lærer, relasjon til jevnaldrende og kontroll/valg av handling. Ungdommene forteller at de opplevde barneskolen som vanskelig. De ønsket positiv oppmerksomhet fra lærer, men mener de ble behandlet urettferdig. De bruker begrep som; ikke å bli sett, ikke bli hørt, ikke bli forstått og ikke bli likt. De har hatt noen få betydningsfulle møter med anerkjennende lærere. Guttene i undersøkelsen hadde venner på barneskolen. Å ha venner har vært av stor verdi. Jentene har ikke hatt venner på barne- og ungdomsskolen. De var utsatt for mobbing og utestenging fra jevnaldringsmiljøet, og de fikk lite støtte av lærere. Det har hatt betydning for deres forhold til relasjoner generelt. Guttene opplevde seg avvist og marginalisert ved overgang til en alternativ skole. Venner ble borte. Valg av nye venner har ikke nødvendigvis vært kloke valg av venner, men valg av venner å identifiserte seg med. Informantene forteller om rasjonelle valg av handlinger i situasjoner, selv om det har blitt tolket negativt av andre. En del atferd som har fremstått som problematisk, har hatt en funksjon for dem. Alle har slitt med konsentrasjonsvansker og fått lite tilrettelagt undervisning. De uttaler at de lærte lite på barneskolen. Informantene forteller en annen historie om den alternative skolen. Det er grunn til å undre seg over hva denne skolen har tilført som gjør at de nå ser positivt på framtiden. De forteller om å bli møtt med anerkjennelse og respekt av lærere. De har fått tilpasset opplæring i små grupper med stor voksentetthet. Tempoet på undervisningen har passet og gitt opplevelse av å mestre, og de har fått tilbud om praktisk arbeid. Reglene er klare og tydelige og kjent av alle, også konsekvensen av på bryte dem. Det er en viss grad av kontroll. I disse omgivelsene har elevene fått venner og positive relasjonserfaringer med jevnaldrende. Det er neppe en faktor alene som har hatt betydning for endring. Det er grunn til å anta at elevenes opplevelse av å ha allierte blant lærere og andre elever, og opplevelsen av at det er meningsfylt å arbeide med faglige og praktiske oppgaver, griper inn i hverandre og virker sammen. Det kan være en medvirkende årsak til at informantene nå ser positivt på fremtiden.en
dc.format.extent93637 bytes
dc.format.extent477796 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.titleTøff, frekk og morsom! Ungdom med sosiale og emosjonelle vansker forteller om egne skoleerfaringer: en kvalitativ studieen
dc.typeMaster thesisen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record