Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Kirsti Lauvli
dc.contributor.authorFemdal, Ingrid
dc.contributor.authorIngebrigtsen, Christin
dc.contributor.authorJohannessen, Ann Christin
dc.contributor.authorTjøstolvsen, Inger
dc.date.accessioned2007-09-04T11:47:12Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-7825-103-7
dc.identifier.issn1503-6677
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148376
dc.description.abstractDet kan se ut til at forelesning som tradisjonell formidlingsmåte i liten grad utvikler studentenes evne til å ta ansvar for egen læring. At studentene tar ansvar for egen læring er avgjørende for å utvikle evnen til å være utforskende, analyserende og kritiske til lærestoffet. Dagens samfunn setter krav til god kommunikasjonsevne, effektivitet gjennom tverrfaglig samarbeid og evne til problemløsning. Skal disse kravene tilfredsstilles, bør undervisningsmetodene endres. I Stortingsmelding nr. 27 (2000-2001) fremholder Mjøsutvalget at det er behov for ”…full gjennomgang og fornyelse av studienes oppbygging og innhold” (s. 28) og at ”målet med gjennomgangen skal være å videreføre og utvikle kvaliteten og bedre studieintensiteten” (s. 28). I ”Rammeplan og forskrift – sykepleierutdanningen” går det frem at ”studiene bør være utformet ut fra det grunnsynet at studentenes arbeidsoppgaver skal være knyttet til utfordringer som har betydning for videre læring og arbeid”. På bakgrunn av dette har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Østfold (HiØ) omstrukturert oppbygging og innhold ved utdanningen. Studiet er nå bygget opp etter prinsipper for problembasert læring, og studiet er inndelt i ulike ”blokker”. Studieåret 2000/ 2001 ble det nye programmet gjennomført for første gang, og 1. års studentene i kull 2000/3 var de første som gjennomfører utdanningen etter den nye oppbyggingen av studietilbudet. Sykepleierutdanningen ønsket å lære av studentenes og lærernes erfaringer fra første års gjennomføring. Evalueringsutvalget fikk i oppdrag å undersøke hvilke erfaringer heltidsstudenter ved kull 2000/ 3 og involverte lærere har med PBL. Denne rapporten bygger på synspunkter og erfaringer med PBL som metode ved sykepleierutdanningen som kom frem på gruppeintervjuer våren 2001.en
dc.format.extent359728 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Østfolden
dc.relation.ispartofseriesArbeidsrapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2003:1en
dc.subjectproblembasert læringen
dc.subjectsykepleierutdanningen
dc.titleInnføring av problembasert læring ved sykepleierutdanningenen
dc.typeWorking paperen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record