Show simple item record

dc.contributor.authorAsmyhr, Morten
dc.date.accessioned2009-03-30T08:26:10Z
dc.date.issued2009-03-30T08:26:10Z
dc.identifier.issn1503-6677
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148386
dc.description.abstractRapporten tar for seg enkelte emner fra rammeplanen for barnevernspedagogutdanninga og undersøker i hvor stor grad det er samsvar mellom det teoretiske grunnlaget studentene har fra Høgskolen og det som oppfattes som viktig å kunne noe om i praksis. 49 studenter har svart på et spørreskjema. I tillegg er utvalgte praksisveiledere intervjuet. Hensikten med rapporten er å sette fokus på en utfordring alle profesjonsutdanninger står overfor, det å få til en integrasjon av praksisbasert og teoribasert kunnskap. Resultatene tyder på at det i det alt vesentlige er en god sammenheng mellom teoriundervisningen og praksisfeltets krav. Imidlertid er det for enkelte områder store avvik. I rapporten er disse områden illustrert og diskutert. I tillegg er det for disse områdene foreslått mulige tiltak som kan iverksettes for et samsvar mellom teori og praksis.en
dc.format.extent80357 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.relation.ispartofseriesArbeidsrapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2009:4en
dc.titleRelasjonen mellom teoriundervisningen og praksisfeltets behov i barnevernspedagogutdanninga ved Høgskolen i Østfolden
dc.typeWorking paperen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record