• Dagtilbudene for eldre i Fredrikstad kommune : en kartleggingsundersøkelse 

   Nilsen, Sigurd Roger; Brynhildsen, Siri; Rummelhoff, Guri (Oppdragsrapport(Høgskolen i Østfold), Research report, 2007)
   På bakgrunn av den betydelige omorganiseringen dagsentertjenesten for eldre i Fredrikstad har vært gjenstand for de siste årene, ble det tatt initiativ fra politisk og faglig hold i kommunen til å gjøre en kartleggingsundersøkelse ...
  • Egenomsorg, behov og mestring: i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund 

   Gregersen, Anne-Grethe; Thomsen, Klaus Michael (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2011:3, Research report, 2011-09-14)
   Dette er en rapport om det første forsøket på å starte en form for selvhjelpsgrupper blant nordmenn med revmatisme i Spania. Norsk revmatikerforbund og Høgskolen i Østfold stod ansvarlig for prosjektet, som ble støttet av ...
  • Egenomsorg, behov og mestring: i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund 

   Gregersen, Anne-Grethe; Thomsen, Klaus Michael (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2011:3, Research report, 2011-09-14)
   Dette er en rapport om det første forsøket på å starte en form for selvhjelpsgrupper blant nordmenn med revmatisme i Spania. Norsk revmatikerforbund og Høgskolen i Østfold stod ansvarlig for prosjektet, som ble støttet av ...
  • Eldreomsorg i Askim kommune 

   Paulsen, Kirsti Meum (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2007-05)
   Dette er en rapport fra en undersøkelse om eldreomsorg i Askim kommune. Formålet med undersøkelsen var å få en bedre innsikt i hvordan Askim kommune prioriterer eldreomsorgen, og det var et særlig ønske å se på forholdet ...
  • En ekstern evaluering av reformarbeidet i grunnskolen i Sarpsborg kommune: hovedrapport 

   Negaard, Arve (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2011:2, Research report, 2011-04-05)
   Stortingmelding 16 (2006-2007) pekte på at til tross for at grunnskolen i Norge skal gi en tilpasset opplæring som bidrar til å jevne ut sosiale forskjeller, viser forskning at utdanningssystemet i Norge forsterker sosiale ...
  • Evaluering av PP-tjenesten i Våler kommune 

   Sträng, Dan Roger (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2010:3, Research report, 2010-08-18)
   Hver kommune og hver fylkeskommune skal i følge opplæringslova § 5-6 ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. PP-tjenestens arbeid i framtiden synes å være tilknyttet kommunenes ansvar for å iverksette forbeyggende, ...
  • En for alle - alle for En!: Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn 

   Mikaelsen, Finn; Tonholm, Trude; Dyrø, Line C.; Eriksen, Malin; Kongsberg, Kristine; Hansen, Glenn Jonny Gander (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2012:3, Research report, 2013-01-16)
   Formålet med denne rapporten er å dokumentere spillernes opplevelser knyttet til deltakelsen på Fredrikstad Fotballklubbs Gatelag og sammenfatte noen erfaringer med «FFK-modellen» slik den var i oppstartsåret. Undersøkelsen ...
  • Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike («Romeriksprosjektet»): Underveisevaluering 

   Hansen, Gunnar Vold; Ramsdal, Helge (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2012:2, Research report, 2012-11-27)
   Denne rapporten er en midtveisevaluering fra «Romeriksprosjektet» - et prosjekt om forpliktende samarbeid mellom sykehuset Ahus og 7 kommuner på Romerike om mennesker med ruslidelser og alvorlige psykiske lidelser – såkalte ...
  • Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike («Romeriksprosjektet»): Underveisevaluering 

   Hansen, Gunnar Vold; Ramsdal, Helge (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2012:2, Research report, 2012-11-27)
   Denne rapporten er en midtveisevaluering fra «Romeriksprosjektet» - et prosjekt om forpliktende samarbeid mellom sykehuset Ahus og 7 kommuner på Romerike om mennesker med ruslidelser og alvorlige psykiske lidelser – såkalte ...
  • Hvordan oppfatter utenforstående flerkulturelt kontaktutvalg i Østfold Fylkeskommune? en ekstern evaluering 

   Negaard, Arve (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2009-09-09)
   Flerkulturelt kontaktutvalg i Østfold fylkeskommune trådte i funksjon i 2007, som en forsøksordning. Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag av Østfold fylkeskommune og inngår i en bredere evaluering av utvalget. Temaet ...
  • Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester 

   Thomsen, K. Michael (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:3, Research report, 2013-02-01)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • "Ikke møtt" : en analyse av sosialmedisinske poliklinikkers konsultasjonspraksis 

   Hansen, Gunnar Vold; Ramsdal, Helge (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2006)
  • "Ikke møtt" : en analyse av sosialmedisinske poliklinikkers konsultasjonspraksis 

   Hansen, Gunnar Vold; Ramsdal, Helge (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2006)
  • «Kortprogram Rus» – Evaluering av et pilotprosjekt 

   Hansen, Gunnar Vold (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2014:3, Research report, 2014-12-22)
   "Kortprogram Rus" er et tiltak som er utviklet for å kunne gi et tilbud til innsatte med rusproblemer som soner korte dommer. Programmet har to hovedmålsettinger. Først og fremst er det et mål å bistå deltakerne i å redusere ...
  • «LIEN»: et tilrettelagt botilbud i Bergen 

   Hansen, Gunnar Vold; Landsnes, Sissel (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:9, Research report, 2013-02-04)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • «LIEN»: et tilrettelagt botilbud i Bergen 

   Hansen, Gunnar Vold; Landsnes, Sissel (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:9, Research report, 2013-02-04)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • Mat og måltider i hjemmesykepleien: undersøkelse utført for Helsedirektoratet 

   Aagaard, Heidi; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:4, Research report, 2013-01-16)
   Denne rapporten bygger på en nasjonal undersøkelse blant ledere, og en undersøkelse blant et utvalg av helsepersonell om mat og måltider i hjemmesykepleien, utført 2011. Dette er den fjerde undersøkelsen med fokus på mat ...
  • Mat og måltider i sykehjem 3 

   Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (Report, 2023-09)
   Kunnskap om mattilbudet og ernæringspraksis i kommunene er et viktig grunnlag for det videre arbeidet med kvalitetsforbedring innen mat og ernæring i helse- og omsorgstjenesten. Sammen med Nasjonal faglig retningslinje for ...
  • Mobilt røntgen: Gjennomgang av prosjekt og erfaringsgrunnlag 

   Ramsdal, Kjetil; Bjørkquist, Catharina (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2012:4, Research report, 2012-12-19)
   I perioden 23.03 2011 til 31.12 2011 gjennomførte Sykehuset Østfold, Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune et prosjekt med forarbeid og implementering av mobilt røntgen i Fredrikstad og Sarpsborg. Selve tjenesten var i ...
  • Mobilt røntgen: Gjennomgang av prosjekt og erfaringsgrunnlag 

   Ramsdal, Kjetil; Bjørkquist, Catharina (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2012:4, Research report, 2012-12-19)
   I perioden 23.03 2011 til 31.12 2011 gjennomførte Sykehuset Østfold, Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune et prosjekt med forarbeid og implementering av mobilt røntgen i Fredrikstad og Sarpsborg. Selve tjenesten var i ...