Now showing items 52-63 of 63

  • "Tenk om Emilie het Emil?": en rapport fra Østfold om pedagogisk likestillingsarbeid i barnehagen 

   Kolle, Tonje; Nyhus, Mette Røe (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:15, Research report, 2013-06-14)
   I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver står det at likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk og at barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn (Kunnskapsdepartementet, ...
  • Tidlig ute og tett på: Evaluering av virksomhetsorganiserte team som ledd i NAV-Østfolds deltakelse i prosjektet “Ned med sykefraværet – IA-ledelse 2.0” 

   Ramsdal, Helge; Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl; Haug, Erna; Hansen, Gunnar Vold (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2018:1, Research report, 2018)
   Dette er en rapport om prosjektet «NED med sykefraværet – IA-ledelse 2.0», et ett-årig prosjekt gjennomført av NAV Østfold. Prosjektet har dreid seg om å gjennomføre forsøk med virksomhetsbaserte team der målet har vært å ...
  • Tiltak for å redusere sykefravær: Eiendom & Intern Service - Askim kommune 

   Hansen, Gunnar Vold; Arvesen, Petter A. (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2009-12-07)
   I denne rapporten ser vi nærmere på årsakene til at den kommunale virksomheten Eiendom & Intern Service i Askim kommune har fått en positiv utvikling i sykefraværet. Undersøkelsen viser at virksomheten har klart å kombinere ...
  • Tiltak for å redusere sykefravær: Eiendom & Intern Service - Askim kommune 

   Hansen, Gunnar Vold; Arvesen, Petter A. (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2009-12-07)
   I denne rapporten ser vi nærmere på årsakene til at den kommunale virksomheten Eiendom & Intern Service i Askim kommune har fått en positiv utvikling i sykefraværet. Undersøkelsen viser at virksomheten har klart å kombinere ...
  • Utprøving og validering av in-house prosedyre for påvisning av laktoseintoleranse ved bruk av real-time PCR 

   Ambjørnsen, Inger Karine; Frogner, Camilla (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2012:1, Research report, 2012-04-17)
   Melk inneholder disakkaridet laktose, og skal man kunne nyttiggjøre seg laktose må det spaltes til glukose og galaktose av enzymet laktase. I spedbarnsalderen har de fleste et aktivt laktase enzym, for så å miste evnen til ...
  • Vannassen bofellesskap 

   Hansen, Gunnar Vold (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:6, Research report, 2013-02-03)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • Vannassen bofellesskap 

   Hansen, Gunnar Vold (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:6, Research report, 2013-02-03)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • "... Vi driver og rydder hver uke vi ...": evaluering av oppsøkende rusteam i Moss/Rygge 

   Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2010-03-24)
   I denne rapporten ser vi nærmere på det oppsøkende rusteamet i Moss (ORT). ORT er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Moss og Rygge, samt den sosialmedisinske poliklinikken (SMP) i Moss. Rapporten har to hovedkonklusjoner. ...
  • … «Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret»…: oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune 

   Fugletveit, Ragnhild (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:1, Research report, 2013-02-01)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • Å drive IKT-basert skoleutviklingsarbeid i mininettverk: erfaringer fra Haldennettverket 

   Baltzersen, Rolf K.; Eliassen, Erik; Kleive, Knut Lensby; Løvli, Elin Andersen; Melberg, Dyril (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2009-10-14)
   Lærende nettverk var et femårig prosjekt som ble avsluttet i 2009. Dette er det største pedagogiske prosjektet innenfor den nasjonale satsningen ”Program for digital kompetanse 2004-2008”. Med dette programmet skulle ...
  • "Ærlig talt": mat og måltider i sykehjem: en undersøkelse blant beboere i somatiske sykehjem i Østfold 

   Aagaard, Heidi (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2010-02-24)
   Denne rapporten bygger på en undersøkelse om maten og måltidet ved somatiske sykehjem i Østfold, utført i februar-mai 2009. Dette er den tredje undersøkelsen med fokus på mat og måltider i sykehjem. I den første undersøkelsen ...
  • Østbyen helsehus, avdeling Leistad 

   Sandell, Ove (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:11, Research report, 2013-02-04)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...