Show simple item record

dc.contributor.authorNegaard, Arve
dc.date.accessioned2009-05-06T07:25:16Z
dc.date.issued2009-05-06T07:25:16Z
dc.identifier.isbn978-82-7825-283-3 (online)
dc.identifier.isbn978-82-7825-284-0 (trykt)
dc.identifier.issn1504-5331 (online)
dc.identifier.issn1503-8939 (trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148445
dc.description.abstractRapporten er en analyse av innvandrerne i Sarpsborg kommune med hensyn til antall og sammensetting, og integreringen i arbeidsliv og samfunnsliv. Rapporten bygger på offentlig statistikk, intervjuer og dokumentstudier. Innvandrerne Antallet innvandrere har økt til 5367 i 2007. Det er 10 % av hele befolkningen, med få over 50 år og god kjønnsballanse. De fleste kommer fra Bosnia-Hercegovina, deretter Irak, Polen, Serbia/Kosovo og Sverige. Innvandrerne bor spredd i hele kommunen, flest i sentrumsnære skolekretser. 41 % har kommet på grunn av flukt, 40 % på grunn av familie, 17 % på grunn av arbeid, 1 % på grunn av utdanning. Gruppen har store forskjeller i språk, kultur, utdanning, arbeid, inntekt og politiske holdninger. Kommunen kan ikke forvente at de skal kunne opptre som en enhetlig gruppe. Integrering Rapporten drøfter kommunens roller i integreringspolitikken, og integrering opp mot assimilering og segregering. Den peker på behovet for samarbeid mellom offentlige myndigheter, næringslivet, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner. Rapporten gir en situasjonsrapport for områder som kan bidra til integrering, som oppveksttjenester, voksenopplæring og høyere utdanning, arbeid og inntekt, helsetjenester, og kulturtilbud. Rapporten viser at kommunen gjør et betydelig arbeid på flere av disse områdene, men ressurssituasjonen har blitt mer anstrengt, samtidig som kravene til tjenesteytingen øker. Det gir kommunen store utfordringer.en
dc.format.extent1852374 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2009:2en
dc.subjectSarpsborg kommuneen
dc.subjectinnvandringen
dc.subjectintegreringen
dc.titlePå vei mot internasjonale Sarpsborg kommune : en situasjonsanalyse av innvandring og integrering i Sarpsborg kommune høsten 2008en
dc.typeBooken
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record