Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRamsdal, Helge
dc.contributor.authorHansen, Gunnar Vold
dc.date.accessioned2009-05-28T10:47:30Z
dc.date.issued2009-05-28T10:47:30Z
dc.identifier.isbn978-82-7825-281-9 (online)
dc.identifier.isbn978-82-7825-282-6 (trykt)
dc.identifier.issn1504-5331 (online)
dc.identifier.issn1503-8939 (trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148447
dc.description.abstractUtgangspunktet for denne rapporten er at Samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold HF og kommunene i fylket utløper 1. Juli 2009. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Administrativt Samarbeidsutvalg, og finansiert av Helse Sør-Øst. Rapporten oppsummerer erfaringene med avtalen og med Administrativt Samarbeidsutvalg på grunnlag av intervjuer med ansatte ved sykehuset og i kommunene. Tema i undersøkelsen er organisering, arbeids- og beslutningsformer og utfordringer som en bør ta hensyn til i arbeidet med å utvikle samarbeidsrelasjonene i fremtiden. Drøftingen tar utgangspunkt i det kunnskapsgrunnlag en etter hvert har fått om samordning og samarbeid i helse- og sosialsektoren. Det generelle, overordnete funnet i våre data er at Samarbeidsavtalen er et godt fundament for videreutviklingen av samarbeidsrelasjonene mellom helseforetaket og kommunene i Østfold. Langt de fleste gir en svært god evaluering av prosessene knyttet til Administrativt samarbeidsutvalg, de kliniske utvalgene og Samhandlingsforum. Samtidig peker rapporten på noen av de utfordringene en står overfor i videreutviklingen av samarbeidsrelasjonene mellom sykehus og kommuner.en
dc.format.extent406742 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2009:1en
dc.subjectSamarbeidsutvalgen
dc.subjectØstfolden
dc.subjectSykehusen
dc.subjectKommuneren
dc.titleAdministrativt Samarbeidsutvalg i Østfold: erfaringer med organisering og arbeidsformeren
dc.typeBooken
dc.typeResearch reporten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel