Show simple item record

dc.contributor.authorMikaelsen, Finn
dc.contributor.authorTonholm, Trude
dc.contributor.authorDyrø, Line C.
dc.contributor.authorEriksen, Malin
dc.contributor.authorKongsberg, Kristine
dc.contributor.authorHansen, Glenn Jonny Gander
dc.date.accessioned2013-01-16T13:02:36Z
dc.date.available2013-01-16T13:02:36Z
dc.date.issued2013-01-16
dc.identifier.isbn978-82-7825-374-8
dc.identifier.issn1504-5331
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148499
dc.description.abstractFormålet med denne rapporten er å dokumentere spillernes opplevelser knyttet til deltakelsen på Fredrikstad Fotballklubbs Gatelag og sammenfatte noen erfaringer med «FFK-modellen» slik den var i oppstartsåret. Undersøkelsen er basert på åtte måneders feltstudier utført av fire helse- og sosialfagstudenter kombinert med en anonym spørreundersøkelse midtveis i prosjektet. Observasjonene er gjort i forbindelse med aktiviteter knyttet til prosjektet, noe som innebærer faste treninger og måltider men også turer og andre arrangementer. Hovedfunnet er at dette har vært et vellykket prosjekt som har gitt både spillerne og teamet rundt gode opplevelser. Dette har vi analysert nærmere for å forsøke å finne ut hva det er som har vært vellykket, og hvilke utfordringer et slikt prosjekt kan gi. Vi knytter derfor opplevelsene til begrepene mestring, livskvalitet og fysisk aktivitet og forsøker å se om dette har noen sammenheng. Aktive rusmisbrukere er selv veldig oppmerksomme på sitt stigma, og dette kommer tydelig fram i mange av samtalene. Det fører i mange tilfeller til et dårlig selvbilde og liten tro på egen mestring. Fotballarenaen kunne blitt en ny mulighet for å mislykkes, men spillergruppa har opplevd at de blir respektert og tatt på alvor, selv om det av og til ble stilt større krav til dem enn de kanskje satte pris på der og da. Vi har som observatører opplevd å endre vår forforståelse om rusmisbrukere, og synet på gatelagspillerne underveis, og håper rapporten kan bidra til å gi et mer nyansert bilde av mennesker mange har negative holdninger til. Samtidig vil vi gi noen innspill i forhold til hva andre klubber bør vektlegge ved oppstart av slike lag. Resultatet av undersøkelsen viser at prosjektet har vært vellykket, og at FFK har nådd sin målsetning om å bedre spillernes fysiske og psykiske helse. Tiltaket har også vist seg å være en arena for nettverksbygging og mestring, samt at spillerne gjennom deltakelse i prosjektet selv uttrykker økt livskvalitet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2012:3
dc.titleEn for alle - alle for En!: Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegnno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber57no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record