Show simple item record

dc.contributor.authorDybvik, Hanne
dc.date.accessioned2007-12-20T11:58:32Z
dc.date.issued2007-12-20T11:58:32Z
dc.identifier.isbn978-82-7825-238-3 (online)
dc.identifier.isbn978-82-7825-239-0 (trykt)
dc.identifier.issn1503-2612 (online)
dc.identifier.issn0805-8164 (trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148512
dc.description.abstractDenne rapporten er skrevet som en hovedoppgave, hvor problemfeltet er hvordan undervisningspersonale og bibliotekarer i høgskolene vurderer høgskolebibliotekenes betydning i læringssammenheng. Følgende problemstillinger er utviklet for undersøkelsen: 1. Hvilken betydning mener lærere og bibliotekarer i høgskolene at høgskolebiblioteket kan ha for studentenes læring? 2. Hvilken betydning har begrepet informasjonskompetanse for lærere og bibliotekarer i høgskolene? Det ble gjennomført en undersøkelse blant undervisningspersonale og bibliotekarer ved sykepleierutdanningene, allmennlærerutdanningene og bibliotekene ved tre norske høgskoler. En hensikt var å finne mulige sammenhenger mellom undervisningspersonalets vektlegging av læringsteoretiske retninger og deres vurdering av bibliotekets betydning for studentenes læring. Resultatene tyder resultatene på at respondentene mener høgskolebiblioteket har betydning i studentenes læringsprosess. De fleste lærere mener at bibliotekbruk i form av informasjonssøking og lån av støttelitteratur har størst betydning. De fleste bibliotekarene legger mer vekt på bibliotekopplæring. Funnene gir holdepunkter for at det kan være sammenheng mellom respondenters orientering i retning av et læringssyn og hva de mener studentene lærer ved bibliotekbruk. Samtidig tyder resultatene på at mange respondenter, uansett læringssyn, mener at biblioteket har størst betydning ved at studenter lærer hvordan de selv skal kunne tilegne seg fakta. De fleste mener studentene har behov for opplæring i bibliotekbruk og informasjonssøking gjennom hele studieforløpet.en
dc.format.extent1691500 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenor
dc.relation.ispartofseriesRapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2007:13en
dc.subjecthøgskolebiblioteken
dc.subjecthøgskolepedagogikken
dc.subjectinformasjonskompetanseen
dc.subjectbibliotekundervisningen
dc.titleHøgskolebiblioteket som læringsressurs: hvilke oppfatninger har undervisningspersonale og bibliotekarer i høgskolene om høgskolebibliotekets funksjon og om studenters behov for informasjonskompetanse?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeResearch report


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record