Show simple item record

dc.contributor.authorUlseth, Brit
dc.contributor.authorAarsund, Kari
dc.contributor.authorHolm-Johansen, Ulf
dc.contributor.authorLarsen, Sissel
dc.contributor.authorPettersen, Eva Holen
dc.date.accessioned2007-08-21T07:58:47Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-7825-146-0 (online)
dc.identifier.isbn82-7825-109-6 (trykt)
dc.identifier.issn1503-2612 (online)
dc.identifier.issn0805-8164 (trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148536
dc.description.abstractFrom language teacher to teacher of languages er det norske teamets bidrag til Lingua-A prosjektet Intercomprehension in Language Teacher Education (ILTE, 1998 – 2002). De ulike teamene valgte å tilpasse begrepet intercomprehension til den nasjonale konteksten. For det norske teamet var det viktig å relatere intercomprehension til idéene i Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L-97) og til retningslinjene for lærerutdanning. Intercomprehension ble definert som et hjelpemiddel for å takle et framtidig mangespråklig og mangekulturelt klasserom: Framtidas fremmedspråklærer ser vi som en lærer som underviser ikke bare i ett språk som i dag (engelsk), men i språk generelt – hans/hennes rolle vil bli å motivere for og å utvikle ferdigheter i flere språk. Begrepet intercomprehension brukes her i betydningen overføring av språk- og kulturforståelse. Intercomprehension mener vi kan bidra til å utvikle språk- og kulturbevissthet. For å finne ut hvordan ulike aspekter av intercomprehension kunne tas i bruk i klasserommet, ble det gjennomført flere forsøk på ulike alderstrinn, og resultatene av disse forsøkene viste at elever har et stort potensiale for å forstå mye av et ukjent språk når det presenteres i en språklig og kulturell kontekst. Fremmedspråklæring kan med bakgrunn i dette få en ny dimensjon og fremmedspråklæreren en ny og utvidet rolle ved at både motivasjonen for å lære og innlæringen av språk i sin alminnelighet øker. Prosjektet hadde et to-sidig siktemål: på den ene siden ønsket vi å finne metoder for å fremme intercomprehension i klasserommet, og på den andre siden ønsket vi å komponere undervisningsmoduler med bl.a. basis i klasseromsforsøkene, moduler som nå prøves ut i grunnutdanning og etter- og videreutdanning av lærere.en
dc.format.extent693113 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageeng
dc.publisherHøgskolen i Østfolden
dc.relation.ispartofseriesRapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2003:3en
dc.subjectspråklærereen
dc.subjectspråkundervisningen
dc.titleFrom Language Teacher to Teacher of Languages : results from a Socrates-projecten
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record