Show simple item record

dc.contributor.authorFemdal, Ingrid
dc.contributor.authorRummelhoff, Guri Rosseland
dc.date.accessioned2007-11-05T09:51:25Z
dc.date.issued2007-11-05T09:51:25Z
dc.identifier.isbn978-82-7825-240-6 (online)
dc.identifier.isbn978-82-7825-241-3 (trykt)
dc.identifier.issn1503-2612 (online)
dc.identifier.issn0805-8164 (trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148542
dc.description.abstractStudien handler om faglige utfordringer for avdelingsleder i sykehjem og erfaringer som deltaker i en faglig veiledningsgruppe. Studiens hensikt er å besvare hvilken betydning deltakelse i faglig veiledningsgruppe har for arbeidet som avdelingsleder i sykehjem. Metode: Studien har en kvalitativ tilnærming og bygger på et fokusgruppeintervju. Dataprogrammet NUD*IST 6 blir benyttet i analysen. Materialet analyseres ut fra tre tolkningsnivåer: selvforståelses-, allmenn forståelses- og teoretisk nivå. Funn/diskusjon: Studiens funn tyder på at respondentene i stor grad reflekterer over egen atferd. De oppdager nye løsninger til problemstillingene som tas opp i veiledningsgruppa. Respondentene har blitt mer bevisst på hvordan de utfører arbeidet sitt som avdelingsledere. Studien tyder på at respondentene opplever at de mestrer hverdagen som avdelingsleder i større grad enn før de deltok i veiledningsgruppa. Det kan være vanskelig å prioritere veiledningsgruppa i en travel hverdag som avdelingsleder. Respondentene oppgir at fellesskapet med andre avdelingsledere i sykehjem er svært betydningsfullt. De opplever at de får støtte og utfordring og at de lærer av hverandre. Konklusjon: Deltakelse i veiledningsgruppa gir respondentene opplevelse av faglig vekst, og de opplever at de i større grad mestrer arbeidet som ledere i sykehjem. De trives bedre som avdelingsledere og er positive til å fortsette i arbeidet.en
dc.format.extent228295 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.relation.ispartofseriesRapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2007:14en
dc.subjectveiledningen
dc.subjectsykehjemen
dc.subjectavdelingslederen
dc.subjectkompetanseen
dc.titleGruppeveiledning - en rimelig investering : faglige utfordringer for avdelingsleder i sykehjem og erfaringer som deltaker i en faglig veiledningsgruppeen
dc.typeResearch reporten
dc.typeBok


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record