Show simple item record

dc.contributor.authorRøising, Hanne Schou
dc.date.accessioned2007-07-05T08:19:08Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn82-7825-151-7 (online)
dc.identifier.isbn82-7825-150-9 (trykt)
dc.identifier.issn1503-2612 (online)
dc.identifier.issn0805-8164 (trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148584
dc.description.abstractHensikten med oppgaven er å oppnå økt innsikt i og forståelse av hvordan høgskolestudenter kan nyttiggjøre seg nettstøttet samarbeid i forbindelse med sine prosjektarbeider. Teoretisk forankring baserer seg på litteratur innenfor et sosiokulturelt læringssyn med utgangspunkt i blant annet Vygotsky. Videre baseres oppgavens litteratur på teorier om nettstøttet samarbeidslæring (CSCL-litteratur) og beslutningsprosesser i organisasjoner. Metoden i undersøkelsen er basert på en fenomenologisk tilnærming. Til datainnsmaling ble fokusgruppeintervju av 4 respondenter benyttet. Respondentene hadde benyttet et LMS-program[1] i forbindelse med sine fordypningsoppgaver. Kvales analysemetode er benyttet for å tolke dataene. Funnene viser at studentene i liten grad benyttet de samarbeids- og læringsverktøyene som det aktuelle læringsprogrammet (Classfronter) innehar når dette ble gitt som et frivillig tilbud. Respondentene opplevde at det var vanskelig å basere samarbeidet på skriftlig dialog, og læringsprogrammet ble derfor prioritert bort til fordel for personlige møter. At de ”valgte” å ta læringsprogrammet i bruk synes ikke å være resultat av en rasjonell beslutningsprosess. Konklusjon viser at til tross for at respondentene opplevde liten nytteverdi av læringsprogrammet i forbindelse med deres prosjektarbeid, opplevde de gjennom bruk av Classfronter i studiet hadde gitt dem anledning til å utvikle en generell IKT-kompetanse. Dette vurderte de som nyttig, lærerikt og interessant.en
dc.format.extent542248 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Østfolden
dc.relation.ispartofseriesRapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2004:5en
dc.subjectnettbasert læringen
dc.subjectlearning management systemsen
dc.subjectikten
dc.subjectsamarbeidsstudenteren
dc.titleDet er lettest å snakke når en skal si noe : studenterfaringer med nettstøttet samarbeiden
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record