Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorPettersen, Roar C.
dc.date.accessioned2007-05-23T10:45:59Z
dc.date.issued2007-05
dc.identifier.isbn978-82-7825-206-2 (online)
dc.identifier.isbn978-82-7825-207-9 (trykt)
dc.identifier.issn1503-2612 (online)
dc.identifier.issn0805-8164 (trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148592
dc.description.abstractCourse Experience Questionnare (CEQ) er et standardisert spørreskjema for studentevaluering av undervisning og læringsmiljø. I løpet av 1520 år er det blitt et in¬ternasjonalt kjent og anerkjent instrument for kart¬leg¬ging av opplevd undervisningskvalitet. CEQ er i bruk ved en rekke universitetet og høgskoler verden over; i Australia inngår det også i det nasjonale kvalitetssystemet. Course Experience Questionnaire er utviklet innenfor et universitets- og høg¬skolepedagogisk perspektiv omtalt som Student approaches to learning, i kort¬form SALtradi¬sjonen. Rapporten gir et innblikk i utviklingen av CEQ og SAL–tradisjonens perspektiv på forholdet mellom undervisning, studenters læring og studentevaluering av undervisning. Her framheves særlig CEQs rolle som verktøy i forhold til læreres/lærergruppers utviklings¬orienterte evaluering av egen undervisning og egne kurs. I norsk oversettelse omtales CEQ som Erfaringer med studier (EMS). Rappor¬tens empiriske del presenterer valideringsdata fra tre studier med ulike versjoner av EMS. Studiene omfatter ca. 2.800 studenter og viser at de norske versjonene av CEQ (EMS) har rimelig robuste psykometriske kvaliteter. De er dermed godt egnet til kartlegging av studenters opplevelse av undervis¬ningskvalitet og erfa¬ringer med læringsmiljøer i norske utdanningskontekster. Rapporten redegjør også kort for administrering, skåring og tolkning av EMS-/ CEQ-data; komplette spørreskjemaer for de ulike EMS–versjonene finnes i rap¬portens vedlegg.en
dc.format.extent1246930 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Østfolden
dc.relation.ispartofseriesRapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2007:4en
dc.subjectstudentevalueringen
dc.subjectlæringsmiljøen
dc.subjectkartleggingen
dc.subjectundervisningskvaliteten
dc.titleStudenters opplevelse og evaluering av undervisning og læringsmiljø : presentasjon av course experience questionnaire (CEQ) - og validering av tre norske versjoner, erfaringer med studiet (EMS)en
dc.typeResearch reporten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel