• Praksisveilederen i skolen (Versjon 1.1 - Januar 2014) 

   Baltzersen, Rolf K. (Book, 2014-01-30)
   Denne e-boken dekker sentrale områder innenfor veiledning som en praksisveileder (praksislærer) bør vite noe om. Boken gir deg både en innføring i ulike teorier om veiledning og andre relevante praktiske redskaper du kan ...
  • Praksisveilederen i skolen (Versjon 1.1 - Januar 2014) 

   Baltzersen, Rolf K. (Book, 2014-01-30)
   Dette er EPUB-versjonen av e-boken. Denne e-boken dekker sentrale områder innenfor veiledning som en praksisveileder (praksislærer) bør vite noe om. Boken gir deg både en innføring i ulike teorier om veiledning og andre ...
  • Praksisveilederen i skolen (Versjon 1.1 - Januar 2014) 

   Baltzersen, Rolf K. (Book, 2014-01-30)
   Dette er MOBI-versjonen for denne e-boken som gjør at den kan leses på en Kindle. Denne e-boken dekker sentrale områder innenfor veiledning som en praksisveileder (praksislærer) bør vite noe om. Boken gir deg både en ...
  • Å samtale om samtalen. Veiledning og metakommunikasjon. 

   Baltzersen, Rolf K. (Book, 2018)
   «Hva mener du når du sier at jeg er feig?», «Nei, hør nå her!», «Jeg synes vi har det så hyggelig sammen!», «La oss snakke litt om hvordan vi bør samarbeide.» – Dette er uttrykk vi bruker for å regulere hvordan vi snakker ...
  • Digitale fortellinger i skolen 

   Baltzersen, Rolf K. (Book, 2019-09-01)
   I den første delen av boken som heter “Digitale fortellinger” blir digitale fortellinger som sjanger plassert inn i en historisk og samfunnsmessig kontekst. I de øvrige kapitlene i denne delen blir den pedagogiske bruken ...
  • Cultural-Historical Perspectives on Collective Intelligence 

   Baltzersen, Rolf K. (Current Perspectives in Social and Behavioral Sciences;, Book; Peer reviewed, 2022-01)
   In the era of digital communication, collective problem solving is increasingly important. Large groups can now resolve issues together in completely different ways, which has transformed the arts, sciences, business, ...