Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorArntzen, Ragnar
dc.contributor.authorAndreassen, Ulf Rune
dc.contributor.authorKarlsen, Jannicke
dc.contributor.authorKvifte, Bjørn Harald
dc.date.accessioned2020-02-14T16:32:14Z
dc.date.available2020-02-14T16:32:14Z
dc.date.created2019-11-22T14:00:39Z
dc.date.issued2019-11
dc.identifier.citationNordic Journal of Literacy Research. 2019, 5 (2), 79-99.nb_NO
dc.identifier.issn2464-1596
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2641836
dc.description.abstractDenne studien bygger på intervjuer med fire flerspråklige elever om deres deltakelse på nasjonal prøve i lesing på 9. trinn. Intervjuene fokuserte på temaene testmotivasjon og teststrategier under gjennomføringen av leseprøven. Gjennom samtalene fant vi at elevene var motiverte for å delta på prøven selv om resultatene på denne ikke gav utslag på karakterene. De som skåret høyt så ut til å bruke et bredere register av teststrategier enn de elevene som skåret lavt. Elevenes opplevelser, erfaringer og refleksjoner rundt testmotivasjon og teststrategier komplementerer den kunnskapen vi har om nasjonale leseprøver siden det fins få kvalitative studier om elevers egne perspektiver på testmotivasjon og teststrategier og ingen om den gruppen elever vi studerer.nb_NO
dc.description.abstractThe current study examines the experiences and reflections of four multilingual students’ participation in the national reading test in 9th grade using interviews. The interviews focused on test motivation and test strategies when conducting the reading test. We found that the students were motivated to participate, even though the test results did not have consequences for their grades. The high performing students seemed to use a broader register of test strategies than the low performing. The students’ experiences and reflections about test motivation and test strategies complement our knowledge of national test-participation since there are few qualitative studies of students’ own perspectives on motivation and test (taking) strategies and no studies on the group of students we examine.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherCappelen Damm Akademisknb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectFlerspråklige elevernb_NO
dc.subjectlesevanernb_NO
dc.subjectnasjonale prøver i lesingnb_NO
dc.subjecttestmotivasjonnb_NO
dc.subjectteststrategiernb_NO
dc.subjectungdomstrinnetnb_NO
dc.subjectmultilingual studentsnb_NO
dc.subjectreading habitsnb_NO
dc.subjectnational reading testsnb_NO
dc.subjecttest motivationnb_NO
dc.subjecttest strategiesnb_NO
dc.subjectlower secondary schoolnb_NO
dc.titleTeststrategier og testmotivasjon: Fire niendeklassingers erfaringer med nasjonal prøve i lesingnb_NO
dc.title.alternativeTest strategies and test motivation: The experience of participation in national reading test for four 9th gradersnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber79-99nb_NO
dc.source.volume5nb_NO
dc.source.journalNordic Journal of Literacy Researchnb_NO
dc.source.issue2nb_NO
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.23865/njlr.v5.1411
dc.identifier.cristin1751060
cristin.unitcode224,30,0,0
cristin.unitnameAvdeling for lærerutdanning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal