Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGjesdal, Anje Müller
dc.date.accessioned2020-05-18T13:44:30Z
dc.date.available2020-05-18T13:44:30Z
dc.date.created2020-04-20T11:49:18Z
dc.date.issued2020-04-17
dc.identifier.citationSakprosa. 2020, 12 (2).en_US
dc.identifier.issn1502-6000
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2654841
dc.description.abstractSammendrag På 1990-tallet var Norge preget av en sterk vekst i studentkullene, og en styrking av humanioras stilling. Dette førte til et godt marked for oversatte sakprosautgivelser, og en gyllen alder for Pax Forlag. Artikkelen undersøker i hvilken grad denne perioden satte spor etter seg i norsk fagspråk innen de humanistiske fagene, eksemplifisert med kjønnsforskning. Artikkelen presenterer en eksplorativ og kvalitativ studie av termen ‘kjønn’, ved å sammenlikne et utvalg sakprosaoversettelser fra fransk utgitt på Pax Forlag med terminologi for kjønnsforskning, som er utviklet av relevante fagmiljøer i samarbeid med Språkrådet. I tillegg undersøker artikkelen Delphys (1996) tese om at “fransk feminisme” er en nordamerikansk oppfinnelse som gir en unyansert fremstilling av feministisk teori og praksis i Frankrike. Materialet er hentet fra Nasjonalbibliotekets digitale samlinger. Den eksplorative studien viser at det i noen grad er samsvar mellom Pax-utgivelsene og dagens kjønns-forskningsterminologi, og at Pax-utgivelsene skiller seg ut når det gjelder fokus på seksualitet. Selv om det analyserte materialet er begrenset, tyder studien på at de franske sakprosaoversettelsene har hatt begrenset påvirkning på dagens terminologi.en_US
dc.description.abstractThe publishing house Pax Forlag was an important participant in the massivevgrowth of the humanities in Norway in the 1990s through the translations of leading French thinkers such as Jacques Derrida, Julia Kristeva and Pierre Bourdieu. This article examines the influence of translations from French on the development of the terminology of gender studies in Norway, which is the result of a collaboration between the Language Council of Norway and researchers in gender studies. The article compares the term ‘gender’ (‘kjønn’) in the translations with the definition given by the Language Council’s terminology project. In addition, the article examines Delphy’s (1996) thesis that “French feminism” is an Anglo-American invention that gives an inaccurate representation of feminist theory and practice in France. The results indicate that the French translations have had limited influence on Norwegian terminology related to gender studies, and that although “French feminism” has been presented and debated in Norway, it does not seem to have had a lasting impact. This may suggest that the influence of French philosophy may be more limited than previously thought, and that Anglo-American theory has been a more important factor for term formation in Norwegian.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherInstitutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Osloen_US
dc.relation.urihttps://journals.uio.no/sakprosa/article/view/5616
dc.subjectPax Forlagen_US
dc.subjectterminologien_US
dc.subjectoversettelseen_US
dc.subjectsakprosaen_US
dc.subjectkjønnsforskningen_US
dc.subjectPax forlagen_US
dc.subjectterminologyen_US
dc.subjecttranslationen_US
dc.subjectfactual proseen_US
dc.subjectgender studiesen_US
dc.titleFra “fransk feminisme” til norsk kjønnsforskning. En eksplorativ studie av tekst og terminologi i Pax forlags franske sakprosautgivelser (1990-2000)en_US
dc.title.alternativeFrom “French feminism” to Norwegian Gender Studies. An Explorative Study of Text and Terminology in Translated Subject Oriented Prose Published by Pax forlag (1990- 2000)en_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Nordiske språk: 018en_US
dc.source.volume12en_US
dc.source.journalSakprosaen_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.cristin1807107
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Tidsskrift- og avisartikler. ØSS [69]
    Samlingen inneholder bidrag fra ansatte ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag publisert som tidsskrift- og avisartikler

Vis enkel innførsel