Show simple item record

dc.contributor.authorMaugesten, Marianne
dc.contributor.authorNordbakke, Monica
dc.date.accessioned2021-02-14T13:23:00Z
dc.date.available2021-02-14T13:23:00Z
dc.date.created2020-11-08T09:18:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationUniped. 2020, 43 (4), 344-355.en_US
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2727894
dc.description.abstractGjennom refleksjonsnotater og i fokusgruppeintervju undersøker vi i denne studien hva forståelse innebærer for grunnskolelærerstudenter i matematikk, og hvordan denne forståelsen utvikles. Studien er del av et større prosjekt om studieintensive tiltak som har effekt på læring. For studentene er forståelse knyttet til å kunne forklare for andre, lytte, ta til seg og bearbeide andres forklaringer og tilbakemeldinger, vise ulike framgangsmåter og ulike representasjoner samt å anvende kunnskapen i nye situasjoner. For å oppnå forståelse er samarbeid og kommunikasjon av betydning, men også at studentene tar i bruk egne strategier. Strategier kan være å gjøre oppgaven flere ganger, dele opp oppgaven, gå i dybden av lærestoffet og bruke flere representasjoner. Det kommer også fram at oppgavetypen er en faktor for å oppnå forståelse. Oppgavene må være utfordrende nok og ta i bruk tidligere kunnskap.en_US
dc.description.abstractIn this study, we investigate what understanding means for teacher students (grade 5–10) in mathematics, and how this understanding can be developed through reflection notes and in focus-group interviews. The study is part of a larger project on study-intensive measures that have an effect on learning. For the students, understanding is related to being able to explain to others and listening, taking in and processing other people’s explanations and feedback, demonstrating different approaches and representations, and applying the knowledge in new situations. In order to gain understanding, collaboration and communication are important, as well as the students employing their own strategies. Examples of this are doing the assignment several times, dividing the assignment, going into the lesson in-depth, using multiple representations. It also emerges that the type of task is important for understanding. The tasks must be challenging and apply previous knowledge.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectdybdelæringen_US
dc.subjectgrunnskolelærerutdanningen_US
dc.subjectarbeidskraven_US
dc.subjectdeep learningen_US
dc.subjectteacher educationen_US
dc.subjectwork requirementen_US
dc.titleStudenters forståelse av matematikk ved bruk av gjensidige studentrettingeren_US
dc.title.alternativeStudents’ understanding of mathematics by applying peer assessmenten_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.source.pagenumber344-355en_US
dc.source.volume43en_US
dc.source.journalUnipeden_US
dc.source.issue4en_US
dc.identifier.doi10.18261/issn.1893-8981-2020-04-06
dc.identifier.cristin1845886
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal