Total Visits

Views
Elle, melle...en kvantitativ studie av vurderingskriteriene grunnskolene i Oslo legger til grunn i vurderingen av hvilke flerspråklige elever som skal få tilbud om særskilt norskopplæring159
Serverless computing: a multivocal literature review91
Forskningsrapport: Prosjekt Virtuell korttidsavdeling i Halden kommune59
Best på kollektiv læring?55
"Fathers in Prison" program may create a basis for desistance among Norwegian prisoners45
Programmeringsundervisning i høyere utdanning - en systematisk litteraturgjennomgang41
Thematising sexuality in ELT: using the novel Simon vs. the Homo Sapiens Agenda and the film Love, Simon to promote intercultural competence41
Hvordan utvikles lederforståelse hos en førstegangsleder?39
Survival, Complications and Patient Reported Outcomes after Pancreatic Surgery37
Patient experiences and predictors in an acute geriatric ward: a cross-sectional study37