• "Å få det svart på hvitt" : om innsyn i pasientjournalen 

   Fagerli, Liv Berit (Rapport(Høgskolen i Østfold), Research report, 2007-01)
   Hvordan oppleves det å få innsyn i egen eller nære pårørendes pasientjournal? Dette er et spørsmål det er lite dokumentert kunnskap om, og som denne rapporten setter fokus på. Rapporten bygger på en intervjuundersøkelse ...
  • "Å få det svart på hvitt" : om innsyn i pasientjournalen 

   Fagerli, Liv Berit (Rapport(Høgskolen i Østfold), Research report, 2007-01)
   Hvordan oppleves det å få innsyn i egen eller nære pårørendes pasientjournal? Dette er et spørsmål det er lite dokumentert kunnskap om, og som denne rapporten setter fokus på. Rapporten bygger på en intervjuundersøkelse ...
  • Informal caregivers and assistive technology in Norwegian nursing homes 

   Anker-Hansen, Camilla; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Bååth, Carina Barbro; Halvorsrud, Liv Torill (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Aim To explore informal caregivers’ experiences and perspectives concerning assistive technology (AT) in two nursing homes, through the conceptual lens of person-centredness. Background The integration and use of AT ...
  • Nursing home care quality: a cluster analysis 

   Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Fagerli, Liv Berit (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Purpose The purpose of this paper is to explore potential differences in how nursing home residents rate care quality and to explore cluster characteristics. Design/methodology/approach A cross-sectional design was used, ...
  • Sykepleieres erfaringer med å informere beboere i sykehjem om deres juridiske rettigheter og endringer i deres medisinering. 

   Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Sykepleieres IT-kunnskap: en intervjuundersøkelse av sykepleiere i hjemmesykepleien 

   Fagerli, Liv Berit; Fyhn, Per-Gunnar (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2005)
   Hvilken kunnskap om - og erfaring med IT har sykepleiere? Hva tenker sykepleiere om hva IT kan være en hjelp til i deres arbeidshverdag? Rapporten tar utgangspunkt i hva 25 sykepleiere i hjemmesykepleien svarer på disse ...