• Interessebasert kroppsøving 

      Tangen, Steffen; Husebye, Birgitte Nordahl (Peer reviewed; Journal article, 2019)
      Forskning indikerer at kroppsøvingsfaget slik det presenteres i dag, ikke oppleves meningsfullt for alle elever, og med den rådende sportsdiskurs kan faget for noen virke mot sin hensikt (Säfvenbom, Haugen & Bulie, 2015). ...