• Best på kollektiv læring? 

   Baltzersen, Rolf (Report, 2019-05-10)
   Denne rapporten er en studieevaluering av PPU deltid 2018-2019 ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold. Evalueringen bygger på en studentundersøkelse som er blitt gjennomført etter at studiet er blitt gjennomført det ...
  • Veiledning på masteroppgaven 

   Baltzersen, Rolf K. (Report, 2018-02-15)
   Dette er andre utgaven av heftet eller rapporten «Veiledning på hovedfag». I år 2000, for nesten 20 år siden, lagde jeg et idéhefte om oppgavefaglig veiledning. Teksten baserte seg på intervju med veiledere ved Universitetet ...