• Remmen Streaming Server: et distribuert videostramingsprogram 

      Bergstrøm, Andreas (Master thesis, 2011-01-17)
      Oppgaven omhandler utviklingen av Remmen Streaming System (RStS), underliggende teknologier og deres rolle i utviklingen av systemet. Bakgrunnen for oppgaven er Høgskolen iØstfolds utbygging av bygningsmassen p°a Remmen ...