• Arbeid som recovery-strategi 

   Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild; Arvesen, Petter (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Hvilke erfaringer og holdninger har studenter i høyere utdanning til fusk og plagiering? 

   Boger, Torunn Skofsrud; Eng, Anne-Lise; Fugletveit, Ragnhild; Løkkeberg, Stine Torp (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2010-03-23)
   Denne rapporten er en kvalitativ studie av 33 informanters erfaringer med Kvalitetsreformens nye evalueringsformer i høyere utdanning (St meld 27 (2000-2001). Vårt hovedfokus med undersøkelsen har vært å finne frem til ...
  • Hvilke erfaringer og holdninger har studenter i høyere utdanning til fusk og plagiering? 

   Boger, Torunn Skofsrud; Eng, Anne-Lise; Fugletveit, Ragnhild; Løkkeberg, Stine Torp (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2010-03-23)
   Denne rapporten er en kvalitativ studie av 33 informanters erfaringer med Kvalitetsreformens nye evalueringsformer i høyere utdanning (St meld 27 (2000-2001). Vårt hovedfokus med undersøkelsen har vært å finne frem til ...
  • Hvilke erfaringer og holdninger har studenter i høyere utdanning til fusk og plagiering? 

   Boger, Torunn Skofsrud; Eng, Anne-Lise; Fugletveit, Ragnhild; Løkkeberg, Stine Torp (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2010-03-23)
   Denne rapporten er en kvalitativ studie av 33 informanters erfaringer med Kvalitetsreformens nye evalueringsformer i høyere utdanning (St meld 27 (2000-2001). Vårt hovedfokus med undersøkelsen har vært å finne frem til ...
  • "Korøvelse for solister": Felles undervisningsopplegg for ulike profesjoner i helse- og sosialfag 

   Arvesen, Petter; Fugletveit, Ragnhild; Gulbrandsen, Tove; Johnsen, Lasse; Lillemoen, Lillian; Skærbæk, Eva (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold), Working paper, 2009-04-27)
  • "Korøvelse for solister": Felles undervisningsopplegg for ulike profesjoner i helse- og sosialfag 

   Arvesen, Petter; Fugletveit, Ragnhild; Gulbrandsen, Tove; Johnsen, Lasse; Lillemoen, Lillian; Skærbæk, Eva (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold), Working paper, 2009-04-27)
  • Oppsøkende rusteam i Moss 

   Hansen, Gunnar Vold; Jensen, Hilde Rossnes; Schillinger, Anne; Sandsberg, Jon Aasmund; Fugletveit, Ragnhild (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:13, Research report, 2013-09-18)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • "Pedalen": sykkelverksted og sykkelparkering 

   Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild; Arvesen, Petter A. (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2010:4, Research report, 2010-11-16)
   Kirkens Bymisjon startet i 2007 opp et prosjekt for tidligere rusmisbrukere. I lokaler ved Fredrikstad jernbanestasjon etablerte stiftelsen en sykkelparkering og et sykkelverksted. Prosjektet fikk navnet ”Pedalen” og ble ...
  • "Pedalen": sykkelverksted og sykkelparkering 

   Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild; Arvesen, Petter A. (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2010:4, Research report, 2010-11-16)
   Kirkens Bymisjon startet i 2007 opp et prosjekt for tidligere rusmisbrukere. I lokaler ved Fredrikstad jernbanestasjon etablerte stiftelsen en sykkelparkering og et sykkelverksted. Prosjektet fikk navnet ”Pedalen” og ble ...
  • Rehabilitering etter langvarig rusavhengighet: "To liv i ett": en kvalitativ studie om å bli rusfri 

   Fugletveit, Ragnhild; Tonholm, Trude (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2010-03-09)
   Denne rapporten er basert på en dybdeintervjustudie av 8 informanters erfaringer med å slutte å misbruke rusmidler. Studien har som intensjon å vise hvilke erfaringer denne brukergruppen har hatt i prosessen eller overgangen ...
  • Rehabilitering etter langvarig rusavhengighet: "To liv i ett": en kvalitativ studie om å bli rusfri 

   Fugletveit, Ragnhild; Tonholm, Trude (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2010-03-09)
   Denne rapporten er basert på en dybdeintervjustudie av 8 informanters erfaringer med å slutte å misbruke rusmidler. Studien har som intensjon å vise hvilke erfaringer denne brukergruppen har hatt i prosessen eller overgangen ...
  • "... Vi driver og rydder hver uke vi ...": evaluering av oppsøkende rusteam i Moss/Rygge 

   Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2010-03-24)
   I denne rapporten ser vi nærmere på det oppsøkende rusteamet i Moss (ORT). ORT er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Moss og Rygge, samt den sosialmedisinske poliklinikken (SMP) i Moss. Rapporten har to hovedkonklusjoner. ...
  • "... Vi driver og rydder hver uke vi ...": evaluering av oppsøkende rusteam i Moss/Rygge 

   Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2010-03-24)
   I denne rapporten ser vi nærmere på det oppsøkende rusteamet i Moss (ORT). ORT er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Moss og Rygge, samt den sosialmedisinske poliklinikken (SMP) i Moss. Rapporten har to hovedkonklusjoner. ...
  • … «Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret»…: oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune 

   Fugletveit, Ragnhild (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:1, Research report, 2013-02-01)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • … «Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret»…: oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune 

   Fugletveit, Ragnhild (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:1, Research report, 2013-02-01)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...