• En forskningsbasert evalueringsstudie av Høgskolens etterutdanning for praksisveiledere 

   Kristoffersen, Nina Jahren; Velund, Ragnhild Ulseth (Rapport (Høgskolen i Østfold);2012:1, Research report, 2012-08-14)
   Rapporten presenterer gjennomføring og resultater av en forskningsbasert evalueringsstudie. Evalueringskriterier var utviklet med utgangspunkt i teori og sentrale grunnlagsdokumenter. Utvalget er deltakere ved sykepleier ...
  • En forskningsbasert evalueringsstudie av Høgskolens etterutdanning for praksisveiledere 

   Kristoffersen, Nina Jahren; Velund, Ragnhild Ulseth (Rapport (Høgskolen i Østfold);2012:1, Research report, 2012-08-14)
   Rapporten presenterer gjennomføring og resultater av en forskningsbasert evalueringsstudie. Evalueringskriterier var utviklet med utgangspunkt i teori og sentrale grunnlagsdokumenter. Utvalget er deltakere ved sykepleier ...