• Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad 

   Salthe, Gunnar; Thomsen, Klaus Michael (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold), Working paper, 2007-10-30)
   12 personer som mottar brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble intervjuet, våren 2007. BPA gir større frihet og mulighet til å leve et tilnærmet normalt liv, enn andre kommunale hjelpeordninger, fordi man får mer kontroll ...
  • Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad 

   Salthe, Gunnar; Thomsen, Klaus Michael (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold), Working paper, 2007-10-30)
   12 personer som mottar brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble intervjuet, våren 2007. BPA gir større frihet og mulighet til å leve et tilnærmet normalt liv, enn andre kommunale hjelpeordninger, fordi man får mer kontroll ...
  • Egenomsorg, behov og mestring: i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund 

   Gregersen, Anne-Grethe; Thomsen, Klaus Michael (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2011:3, Research report, 2011-09-14)
   Dette er en rapport om det første forsøket på å starte en form for selvhjelpsgrupper blant nordmenn med revmatisme i Spania. Norsk revmatikerforbund og Høgskolen i Østfold stod ansvarlig for prosjektet, som ble støttet av ...
  • Egenomsorg, behov og mestring: i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund 

   Gregersen, Anne-Grethe; Thomsen, Klaus Michael (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2011:3, Research report, 2011-09-14)
   Dette er en rapport om det første forsøket på å starte en form for selvhjelpsgrupper blant nordmenn med revmatisme i Spania. Norsk revmatikerforbund og Høgskolen i Østfold stod ansvarlig for prosjektet, som ble støttet av ...