Samlingen inneholder alle bidrag fra ansatte ved Fellestjenesten utgitt i serien HiØ, Rapport

Recent Submissions

  • Bedre læring av matematikk ved enkle midler? : rapport fra et utviklingsprosjekt 

    Maugesten, Marianne; Lauvås, Per (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2004)
    Går det an å bedre resultatene i matematikk ved hjelp av relativt enkle tiltak som ikke er mer ressurskrevende, verken med tanke på tiden lærerne bruker eller annen ressursbruk? Denne rapporten viser at det er mulig. Ved ...