• Å lese film 

   Svenhard, Britt W. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Mange lærere ønsker å bruke film i engelskundervisningen, men ser kanskje ikke umiddelbart hvordan dette kan forankres i læreplanmål eller hvilke arbeidsmåter man kan velge. Denne artikkelen ser på hvordan Kunnskapsløftet ...
  • Metacognition and Reader Response: the use of reading logs in the envisionment-building classroom 

   Ekstam, Jane Mattisson (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   My article discusses the advantages of reading logs in teacher training programmes, and more specifically in connection with teaching literature and the Reader Response theory. This is an effective pedagogical method for ...
  • Understanding the Psychological Reading Process: Preparing Pre-Service ESL Teachers to Become Reading Teachers 

   Knutsen, Karen Sue Patrick (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This article addresses the metacognitive skills of pre-service ESL teachers in terms of their future role as reading teachers for intermediate and advanced pupils. Reading is a basic skill in all subjects in the Norwegian ...