• Ti år etter kvinners stemmerett i Kuwait: Quo Vadis? 

      Maktabi, Rania (Journal article; Peer reviewed, 2016)
      16. mai 2015 var det ti år siden kvinner i Kuwait fikk stemmerett. Hvordan har de brukt sine politiske rettigheter som borgere i et av klodens rikeste og mest verdikonservative hjørner?