• Forskningsrapport: Prosjekt Virtuell korttidsavdeling i Halden kommune 

      Gjellebæk, Camilla; Samuelsen, Finn; Winther, Rune (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2019:1, Research report, 2019)
      Halden kommune startet i 2016 pilotprosjektet «Virtuell Korttidsavdeling» (VKA) i hjemmesykepleien, for å utvikle og teste velferdsteknologiske løsninger. Prosjektet er rettet mot hjemmeboende pasienter med behov for tett ...