Samlingen inneholder alle bidrag fra ansatte ved Avdeling for Informasjonsteknologi utgitt i serien HiØ, Oppdragsrapport

Recent Submissions

  • Forskningsrapport: Prosjekt Virtuell korttidsavdeling i Halden kommune 

    Gjellebæk, Camilla; Samuelsen, Finn; Winther, Rune (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2019:1, Research report, 2019)
    Halden kommune startet i 2016 pilotprosjektet «Virtuell Korttidsavdeling» (VKA) i hjemmesykepleien, for å utvikle og teste velferdsteknologiske løsninger. Prosjektet er rettet mot hjemmeboende pasienter med behov for tett ...
  • Strategisk ressursplanlegging i ambulansetjenesten: Forprosjekt for Sykehuset Østfold, Fredrikstad 

    Stenseth, Børre (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2011:1, Research report, 2011-01-24)
    Rapporten er en kort analyse av tilgjengelige data og verktøy for planlegging av ambulansetjenester. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Sykehuset Østfold og skal inngå i grunnlaget for valg av strategi i ressursplanlegging