• Innovasjon i utvikling og gjennomføring av et kurs for ingeniører 

      Fyhn, Per-Gunnar (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2006)
      De statlige undervisningsinstitusjoner er under press, både fra eier ved Kunnskapsdepartementet (KD) og fra de som ansetter våre utdannede ingeniører, i vårt tilfelle representert ved industrien som ønsker ”valuta for ...