Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBostrøm, Edgar
dc.date.accessioned2008-11-12T14:42:53Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.isbn978-82-7825-259-8 (online)
dc.identifier.isbn82-7825-094-4 (trykt)
dc.identifier.issn1503-2612 (online)
dc.identifier.issn0805-8164 (trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147703
dc.description.abstractLæreplanreformen Reform 94 ga nye læreplaner for alle fag i videregående skole. Rapportens hovedmål er å gi en analyse av læreplanen i faget informasjonsteknologi etter Reform 94. Rapporten er delt i to: Den pedagogiske delen tar opp kort opp læreplaner og læreplananalyse, som leder opp til og er nødvendig bakgrunn for selve analysen. Den pedagogiske delen er bevisst laget generell, slik at den også kan brukes for andre fag. Den foreslår også en modell med læreplanutvikling som kontinuerlig prosess, støttet av en diskusjon på web. Den fagdidaktisk delen går spesifikt på IT-faget, og gir bl.a. en diskusjon av ulike fokus som IT-faget kan ha i skoleverket. Deretter gis en detaljert analyse av læreplanene. Konklusjonen er at planen bl.a. • er nivåmessig inkonsistent • inneholder mange faglige feil, både innholdsmessig og når det gjelder gruppering på ulike hovedmål • er overambisiøs • inneholder en god del uheldig redundans Ved å sammenligne de ulike læreplanutkastene i løpet av prosessen, påvises det også en rekke tilfeldigheter og forvanskning av planene. Oppdatert beskrivelse november 2008 Selv om planene nå er avløst av Kunnskapsløftet, er analysen interessant som bakgrunnsmateriale, spesielt når det gjelder IT-fagets utvikling i videregående skole. Det vises også til forfatterens rapporter med hensyn til informasjonsteknologifaget i Kunnskapsløftet, http://fulltekst.bibsys.no/hiof/arbeidsrapport/2005/hefte1-05.pdf og http://fulltekst.bibsys.no/hiof/arbeidsrapport/2006/hefte3-06.pdf.
dc.format.extent872717 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Østfolden
dc.relation.ispartofseriesRapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2001:4en
dc.titleInformasjonstteknologi i videregående skole : en faglig og didaktisk analyse av lærerplanene i faget etter Reform 94en
dc.typeResearch reporten
dc.source.journalRapport (Høgskolen i Østfold)en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel