Show simple item record

dc.contributor.authorBostrøm, Edgar
dc.contributor.authorBø, Ola
dc.contributor.authorLangmyhr, Dag
dc.contributor.authorRydland, Terje
dc.date.accessioned2009-01-23T09:33:13Z
dc.date.issued2009-01-23T09:33:13Z
dc.identifier.isbn978-82-7825-269-7 (online)
dc.identifier.isbn978-82-7825-270-3 (trykt)
dc.identifier.issn1503-2612 (online)
dc.identifier.issn0805-8164 (trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147711
dc.description.abstractRapporten starter med en oversikt over utviklingen av informasjonsteknologi som eget fag i skoleverket fra begynnelsen rundt 1970 og fram til nå, inklusive faget slik det er i Kunnskapsløftet. Også historikken innen bruk av informasjonsteknologi generelt i skoleverket tas opp, og også her er endringene i Kunnskapsløftet tatt opp. Spesielt gjelder det den såkalte 5. grunnleggende ferdig¬heten, «kunne bruke digitale verktøy». Det uttrykkes bekymring for at dette kan bli mer tastekunnskap og innholdskomposisjon enn grunnleggende, overførbar kompetanse. Også lærerutdannelse tas kort opp. Sentralt i rapporten er en undersøkelse som forfatterne foretok blant informatikklærere i juni 2008. Hovedfunn:De fleste lærerne i undersøkelsen har god utdannings¬bakgrunn i faget, men utdannelsen ligger mange år tilbake i tid. Det er noe forgubbing også i dette faget. Læreplanene anses som krevende når det gjelder omstilling, ny teori og nye verktøy. Spesielt gjelder det multimedia, som er nytt i læreplanene. Det gjelder dessuten programmering, som er mer vektlagt i de nye planene. Undersøkelsen avdekker et stort behov for etterutdanning, men også behov for videreutdanning.Videre avdekkes et stort behov for et senter/skolelaboratorium for informatikk-undervis¬ning. Rapporten drøfter også det foreslåtte nasjonale senter for IKT i skolen (Stortingsmelding 31/2007-8).Rapporten er primært laget som et grunnlagsdokument for Norsk Informatikkråd, men er såpass generell at det også vil være interessant for andre. Rapporten konkluderer med en rekke anbefalinger til Informatikkrådet.en
dc.format.extent4060748 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesRapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2008:7en
dc.titleInformasjonsteknologifaget og skoleverket - en bakgrunn og handlingsplan for Norsk Informatikkråden
dc.title.alternativeHow information technology is taught in Norwegian schools - a background and strategy for the Norwegian Informatics Councilen
dc.typeBooken
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record