• Innføring av problembasert læring ved sykepleierutdanningen 

      Andersen, Kirsti Lauvli; Femdal, Ingrid; Ingebrigtsen, Christin; Johannessen, Ann Christin; Tjøstolvsen, Inger (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold), Working paper, 2003)
      Det kan se ut til at forelesning som tradisjonell formidlingsmåte i liten grad utvikler studentenes evne til å ta ansvar for egen læring. At studentene tar ansvar for egen læring er avgjørende for å utvikle evnen til å ...