Show simple item record

dc.contributor.authorFemdal, Ingrid
dc.contributor.authorFossum, Mariann
dc.date.accessioned2007-08-23T11:30:11Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn82-7825-132-0
dc.identifier.issn1503-6677
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147719
dc.description.abstractRapporten beskriver resultatene fra en praksisperiode der 18 studenter hadde praksisstudier i en korttidsavdeling ved Fjeldberg sykehjem i Fredrikstad våren 2002. Prosjektet er et delprosjekt under det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet. I løpet av praksisperioden overtok studentene den daglige driften, samt pleie- og omsorgsoppgavene i avdelingen på dag og kveld i to uker, i nært samarbeid med to lærere (delprosjektlederne). De ansatte ved sykehjemmet var i disse periodene på kompetansehevende kurs i et selvvalgt tema, dokumentasjon, ved Høgskolen i Østfold. Noen hospiterte ut fra faglige interesseområder, både i overtakelsesuke og ellers i løpet av prosjektperioden. Studentene svarte på et spørreskjema før og etter praksisperioden. Resultatene fra undersøkelsen etter praksisperioden viste at studentene var spesielt fornøyd med overtakelsesperiodene. Da fikk studentene mer ansvar for arbeidet ved posten. De uttrykte tilfredshet i forhold til å få mer ansvar, blant annet gjennom å fungere som gruppeleder. Resultatene fra undersøkelsen viser at planleggingen var svært viktig for gjennomføringen av praksisperioden. Studentene oppga at det hadde vært svært nyttig å samarbeide med andre studenter. Noen ansatte opplevde at ansvarsfordelingen mellom ansatte og studenter var litt uklar. Dette ble tatt opp underveis, og var viktig for å få til et godt samarbeid. Kommunikasjon gjennom et omfattende opplegg med så mange aktører er utfordrende. Det hadde vært nyttig å ha flere deltakere i prosjektplanleggingen fra avdelingen. Ansatte ved avdelingen hospiterte, deltok på kurs med mer i overtakelsesukene. Resultatene fra undersøkelsen viser at flere av de ansatte opplevde at de gjennom prosjektet fikk mulighet til å oppdatere seg faglig En gruppe ansatte mente prosjektet hadde vært belastende for avdelingen, mens flere pekte på at det hadde vært avlastende å ha studentene i avdelingen. Formen for prosjekt anbefales. Spesielt positivt er det at studentene føler at de oppøver selvstendighet og ansvar gjennom denne formen for praksisstudier. Studentene lærer veldig mye av hverandre. For pasientene innebar det at hjelperne hadde bedre tid til dem, kunne iverksette flere sosiale tiltak og at studentene gjerne ville utøve god, individuelt tilpasset sykepleie. Lærerollen gir god mulighet til å gå sammen med studentene og reflektere sammen over situasjoner som studenter og lærer sammen har erfart.en
dc.format.extent2019038 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Østfolden
dc.relation.ispartofseriesArbeidsrapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2004:2en
dc.subjectsykepleieen
dc.subjectpraksisstudieren
dc.subjectsykehjemen
dc.subjectundervisningssykehjemen
dc.titleProsjekt utdanningspost : et samarbeid mellom Fjeldberg sykehjem og Høgskolen i Østfold Undervisningssykehjemprosjekteten
dc.typeWorking paperen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record