• Hva skjer med BIBSYS? 

      Norheim, Else Helene; Isaksen, Ketil Modh (Journal article, 2006)
      Om rapporten "Bibsys : framtidig organisering og oppgaver", fra et arbeidsutvalg nedsatt av UFD (innstilling avlevert i nov. 2004). Artikkelen omhandler selve rapporten, samt høringsuttalelsene og den debatten som har ...