Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNegaard, Arve
dc.date.accessioned2015-10-21T10:17:06Z
dc.date.available2015-10-21T10:17:06Z
dc.date.issued2015-10-21
dc.identifier.isbn978-82-7825-443-1
dc.identifier.issn1504-5331
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2357462
dc.description.abstractRapporten er utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet og beskriver hvordan helsekonsekvensutredninger (HKU) er et forholdsvis nytt fenomen, utviklet av WHO i samarbeid med andre internasjonale organisasjoner og nasjonale myndigheter på 1990-tallet, og spredd og tilpasset forholdene i ulike land etter årtusenskiftet. Standarden for HKU er fortsatt under utvikling og er preget av kritiske overganger som er nært knyttet til hverandre: • Fra metoder basert på planlegging av fysiske tiltak, til metoder som legger vekt på et bredt spekter av tiltak, og betydningen som de bakenforliggende sosiale og økonomiske strukturene har for helsen. • Fra en forankring i helsesektoren, i medisinsk, naturvitenskapelig orientert epidemiologisk forskning, til et sektorovergripende arbeid, der også samfunnsvitenskapelige teorier og metoder er relevant, og der fagmedarbeidere fra forskjellige sektorene skal bidra i utarbeidingen av HKU ut fra sine fagkompetanser. • Fra et New Public Management perspektiv med vekt på oppdeling av arbeidet i autonome konkurrerende resultatenheter, til et whole-of-government og whole-of-society perspektiv med vekt på samarbeid gjennom horisontal koordinering på tvers av grenser mellom fag, sektorer og sivilsamfunnet, og vertikal koordinering på tvers av grenser mellom nivåene i offentlig forvaltning. Alle disse tre utviklingstrendene representerer en overgang for dem som arbeider med HKU, fra en kjent, oversiktlig og trygg arbeidssituasjon, over i noe som kan virke ukjent, uoversiktlig og utrygt. Rapporten beskriver disse overgangene og drøfter hvordan de kan håndteres.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2015:7
dc.titleOm helsekonsekvensutredninger: en oppsummering av norske og internasjonale kunnskapernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber235nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel