Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSasa, Katadzic
dc.contributor.authorJelsness-Jørgensen, Lars-Petter
dc.date.accessioned2018-09-20T13:23:16Z
dc.date.available2018-09-20T13:23:16Z
dc.date.created2017-02-01T18:04:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563724
dc.description.abstractBakgrunn: Mobile intensivsykepleiere (MIS) er etablert ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, men det foreligger lite kunnskap om hvordan slike ressurser benyttes, og hva som karakteriserer oppdragene. Hensikt: Å kartlegge antall henvendelser til MIS i løpet av en seks måneders periode samt vurdere årsaker til henvendelser, tiltak fra MIS og antall innleggelser på intensivavdelingen. Metode: I perioden juni til desember 2015 registrerte vi henvendelser til MIS. Ved hvert oppdrag registrerte MIS sosiodemografiske og kliniske variabler på et registreringsskjema. Når dataene på registreringsskjemaet var mangelfulle, innhentet vi informasjon fra elektronisk pasientjournal (DIPS). Resultat: MIS fikk totalt 163 henvendelser i registreringsperioden. Av disse var 91 enten råd til postsykepleier eller hjelp til å håndtere ulike sykepleieprosedyrer (gruppe 1), mens 72 var knyttet til hovedsakelig respiratorisk (56,9 prosent) og sirkulatorisk (18,1 prosent) forverring hos pasienten (gruppe 2). De hyppigst anvendte tiltakene i gruppe 2 var følgende: O2-tilførsel, intravenøs væske, medikamenter, riktig sengeleie samt rådføring med MIS. Av pasienter i gruppe 2 ble 22,1 prosent overført til behandling på intensivavdelingen. Konklusjon: I de fleste tilfellene ble MIS tilkalt på grunn av forverret helsetilstand forårsaket av respiratorisk besvær. Fremtidige studier bør kartlegge hvorvidt MIS kan forebygge intensivinnleggelser.
dc.language.isomis
dc.relation.urihttps://sykepleien.no/forskning/2017/06/erfaring-med-bruk-av-mobile-intensivsykepleiere-mis
dc.titleMobil intensivsykepleier (MIS): Resultater fra en 6 måneders observasjonsstudie
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.volume12
dc.source.journalSykepleien Forskning
dc.identifier.doi10.4220/Sykepleienf.2017.62244
dc.identifier.cristin1445707
cristin.unitcode224,40,0,0
cristin.unitnameAvdeling for helse og velferd
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel