Show simple item record

dc.contributor.authorBjørkquist, Catharina
dc.contributor.authorHansen, Gunnar Vold
dc.date.accessioned2018-11-06T08:49:41Z
dc.date.available2018-11-06T08:49:41Z
dc.date.created2018-01-05T10:11:32Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationTidsskrift for omsorgsforskning. 2017, 3 (3), 194-204.nb_NO
dc.identifier.issn2387-5976
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571172
dc.description.abstractDenne artikkelen studerer pårørendes rolle i samarbeidet om et godt tjenestetilbud til brukere med samtidig ruslidelser og psykiske lidelser (ROP-brukere). Pårørende er både ressurs, premissleverandør og tjenesteyter, samtidig som de selv er i en utsatt posisjon som pårørende generelt, og spesielt i forhold til brukere med ROP-lidelser. Artikkelen drøfter utfordringer med samproduksjon på dette feltet. Samproduksjon viser til prosesser som skal involvere brukere og pårørende, styrke kvaliteten på tjenestene og bidra til effektivitet. Datainnsamlingen ble gjennomført med gruppeintervjuer under en workshop med bruker- og pårørenderepresentanter og ansatte fra de ulike tjenestene. Vi finner at pårørende i liten grad deltar i beslutninger, planlegging og utforming av tjenesten. Det skjer lite informasjonsutveksling, men samtidig har pårørende et omfattende ansvar for bruker, og opplever store belastninger. Delt beslutningstaking og etablering av gode møteplasser, for eksempel gjennom involvering av pårørende i arbeidet med individuell plan vil være mulig forbedringspunkter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBrukermedvirkningnb_NO
dc.subjectSamarbeidnb_NO
dc.subjectRusnb_NO
dc.subjectPsykisk helsearbeidnb_NO
dc.subjectHelhetlige tjenesternb_NO
dc.subjectIndividuell plannb_NO
dc.titleSamproduksjon med pårørende til personer med ROP-lidelsernb_NO
dc.title.alternativeSamproduksjon med pårørende til personer med ROP-lidelsernb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionacceptedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber194-204nb_NO
dc.source.volume3nb_NO
dc.source.journalTidsskrift for omsorgsforskningnb_NO
dc.source.issue3nb_NO
dc.identifier.cristin1536409
cristin.unitcode224,40,0,0
cristin.unitnameAvdeling for helse og velferd
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record