• Administrativt Samarbeidsutvalg i Østfold: erfaringer med organisering og arbeidsformer 

   Ramsdal, Helge; Hansen, Gunnar Vold (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Book; Research report, 2009-05-28)
   Utgangspunktet for denne rapporten er at Samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold HF og kommunene i fylket utløper 1. Juli 2009. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Administrativt Samarbeidsutvalg, og finansiert av ...
  • Administrativt Samarbeidsutvalg i Østfold: erfaringer med organisering og arbeidsformer 

   Ramsdal, Helge; Hansen, Gunnar Vold (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Book; Research report, 2009-05-28)
   Utgangspunktet for denne rapporten er at Samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold HF og kommunene i fylket utløper 1. Juli 2009. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Administrativt Samarbeidsutvalg, og finansiert av ...
  • Alternative rusreaksjoner 

   Hansen, Gunnar Vold; Dahl, Ulf (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2006)
   Dette er en evaluering av et prosjekt som har fått betegnelsen ”Alternative rusreaksjoner i kriminalomsorgen”. Utgangpunktet for prosjektet var et ønske om å møte rusbruk blant innsatte i norske fengsler på en annen måte ...
  • Alternative rusreaksjoner 

   Hansen, Gunnar Vold; Dahl, Ulf (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2006)
   Dette er en evaluering av et prosjekt som har fått betegnelsen ”Alternative rusreaksjoner i kriminalomsorgen”. Utgangpunktet for prosjektet var et ønske om å møte rusbruk blant innsatte i norske fengsler på en annen måte ...
  • Arbeid som recovery-strategi 

   Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild; Arvesen, Petter (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Can collaboration provide integrated services for prisoners in Norway? 

   Hansen, Gunnar Vold (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   In this article, my contention is that Norway's criminal justice policy is increasingly based on principles taken from positive criminology. This means that the correctional service places strong emphasis on establishing ...
  • Coordination of services for dual diagnosis clients in the interface between specialist and community care 

   Bjørkquist, Catharina; Hansen, Gunnar Vold (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • COVID-19 PANDEMIEN – STATSFORVALTERENS ROLLE En gjennomgang av hvordan statsforvalterne i Norge håndterte innføring av omfattende nasjonale smitteverntiltak som følge av covid-19 pandemien våren 2020. 

   Ese, Jo; Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl; Hansen, Gunnar Vold; Helgesen, Marit Kristine; Ramsdal, Helge (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2021:2;, Report, 2021)
   Covid-19 pandemien har satt den norske forvaltningen under et press som man aldri før har sett i fredstid. Det har skapt et behov for en samlet offentlig innsats som igjen har krevd et omfattende samarbeid mellom offentlige ...
  • EVALUERING AV BRIK – Behovs- og ressurskartlegging i kriminalomsorgen 

   Hansen, Gunnar Vold; Dahl, Ulf; Samuelsen, Finn (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2014:2, Research report, 2014-12-12)
   I denne rapporten presenteres evalueringen av pilotprosjektet med BRIK (Behovs- og ressurskartlegging i kriminalomsorgen) som kriminalomsorgen satte i gang i 2013 ved Østfold Friomsorgskontor og i Halden fengsel. Vi ...
  • "Fathers in Prison" program may create a basis for desistance among Norwegian prisoners 

   Hansen, Gunnar Vold (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This article presents some of the results from an evaluation of the program Fathers in Prison, created for convicted fathers in Norway. The evaluation is based on interviews with participants at the start and end of the ...
  • Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike («Romeriksprosjektet») - Sluttevaluering 

   Hansen, Gunnar Vold; Ramsdal, Helge (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2015:2, Research report, 2015-03-09)
   Romeriksprosjektet er et prosjekt innenfor rammen av Helsedirektoratets utprøving av forpliktende samhandlingsmodeller. Prosjektet var et samarbeid mellom sykehuset Ahus og 7 kommuner på Romerike om mennesker med ruslidelser ...
  • Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike («Romeriksprosjektet»): Underveisevaluering 

   Hansen, Gunnar Vold; Ramsdal, Helge (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2012:2, Research report, 2012-11-27)
   Denne rapporten er en midtveisevaluering fra «Romeriksprosjektet» - et prosjekt om forpliktende samarbeid mellom sykehuset Ahus og 7 kommuner på Romerike om mennesker med ruslidelser og alvorlige psykiske lidelser – såkalte ...
  • Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike («Romeriksprosjektet»): Underveisevaluering 

   Hansen, Gunnar Vold; Ramsdal, Helge (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2012:2, Research report, 2012-11-27)
   Denne rapporten er en midtveisevaluering fra «Romeriksprosjektet» - et prosjekt om forpliktende samarbeid mellom sykehuset Ahus og 7 kommuner på Romerike om mennesker med ruslidelser og alvorlige psykiske lidelser – såkalte ...
  • "Ikke møtt" : en analyse av sosialmedisinske poliklinikkers konsultasjonspraksis 

   Hansen, Gunnar Vold; Ramsdal, Helge (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2006)
  • "Ikke møtt" : en analyse av sosialmedisinske poliklinikkers konsultasjonspraksis 

   Hansen, Gunnar Vold; Ramsdal, Helge (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2006)
  • «Kortprogram Rus» – Evaluering av et pilotprosjekt 

   Hansen, Gunnar Vold (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2014:3, Research report, 2014-12-22)
   "Kortprogram Rus" er et tiltak som er utviklet for å kunne gi et tilbud til innsatte med rusproblemer som soner korte dommer. Programmet har to hovedmålsettinger. Først og fremst er det et mål å bistå deltakerne i å redusere ...
  • «LIEN»: et tilrettelagt botilbud i Bergen 

   Hansen, Gunnar Vold; Landsnes, Sissel (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:9, Research report, 2013-02-04)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • «LIEN»: et tilrettelagt botilbud i Bergen 

   Hansen, Gunnar Vold; Landsnes, Sissel (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:9, Research report, 2013-02-04)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • Moldbakken bosenter og bofellesskap 

   Hansen, Gunnar Vold (Høgskolen i Østfold (Oppdragsrapport);2013:7, Research report, 2013-02-03)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • Moldbakken bosenter og bofellesskap 

   Hansen, Gunnar Vold (Høgskolen i Østfold (Oppdragsrapport);2013:7, Research report, 2013-02-03)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...