• Veiledning på masteroppgaven 

      Baltzersen, Rolf K. (Report, 2018-02-15)
      Dette er andre utgaven av heftet eller rapporten «Veiledning på hovedfag». I år 2000, for nesten 20 år siden, lagde jeg et idéhefte om oppgavefaglig veiledning. Teksten baserte seg på intervju med veiledere ved Universitetet ...