• Best på kollektiv læring? 

      Baltzersen, Rolf (Report, 2019-05-10)
      Denne rapporten er en studieevaluering av PPU deltid 2018-2019 ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold. Evalueringen bygger på en studentundersøkelse som er blitt gjennomført etter at studiet er blitt gjennomført det ...