Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRøising, Hanne Schou
dc.date.accessioned2008-10-17T08:07:49Z
dc.date.issued2008-10-17T08:07:49Z
dc.identifier.isbn978-82-7825-256-7
dc.identifier.issn1503-6677
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147733
dc.description.abstractVed HiØ, Avdeling for helse- og sosialfag benyttes læringsplattformen Blackboard som et administrativt og pedagogisk verktøy ved alle studier. Høsten 2007 og våren 2008 ble det gjennomført to undersøkelser for å belyse studentenes erfaringer med og vurderinger av læringsplattformen. Metodene for informasjonsinnhenting var et fokusgruppeintervju med syv førsteårsstudenter og et avkrysningsskjema som ble delt ut til alle første års bachelorstudenter. I rapporten presenteres resultatene fra disse undersøkelsene. Som en generell oppsummering gir studentene uttrykk for at læringsplattformen oppleves som nyttig for både informasjonsinnhenting og samarbeid. De fleste studentene ved avdelingen logger seg oftere inn på læringsplattformen enn på skolens e-post og vurderer denne som informasjonskanal nr. 1. I tillegg vurderer mange studentene læringsplattformens grupperom som svært nyttig for samarbeid, særlig i forhold til oppgaver som skal avløses i gruppe. Resultatene viser videre at studentene har behov for et differensiert opplæringstilbud når det gjelder innføring i læringsplattformen. Et mindretall av studentene har opplevd problemer med oppgaveinnleveringer. Slike problemer må tilstrebes og løses raskt. Erfaringene fra dette materialet viser at studentene i de fleste tilfeller får tilstrekkelig hjelp til å løses slike problemer. Alt i alt gir studentene uttrykk for at læringsplattformen er et nyttig både for samarbeid, informasjonsinnhenting og oppgaveinnleveringen
dc.format.extent542167 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.relation.ispartofseriesArbeidsrapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2008:4en
dc.subjectlæringsplattformeren
dc.subjectBlackboarden
dc.titleBlackboard er bare HELT nødvendig!!en
dc.typeWorking paperen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel