Show simple item record

dc.contributor.authorØrmen, Nita
dc.date.accessioned2008-11-21T07:48:29Z
dc.date.issued2008-11-21T07:48:29Z
dc.identifier.isbn978-82-7825-261-1 (online)
dc.identifier.isbn978-82-7825-262-8 (trykt)
dc.identifier.issn1504-5331 (online)
dc.identifier.issn1503-8939 (trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147783
dc.description.abstractI denne rapporten presenteres resultatet av en kvalitativ undersøkelse av det barne- og familiestøttende tiltaket Barnas stasjon i Fredrikstad. Gjennom intervjuer med seks kvinner som har hatt eller fortsatt har kontakt med Barnas stasjon har hensikten vært å få et bilde av hvordan Barnas stasjon oppleves av de som benytter tilbudet. I intervjusituasjonen har respondentene blitt invitert til å si noe om både positive og negative forhold ved Barnas stasjon. Studien gir indikasjoner på at den gode livskvaliteten respondentene opplever pr. i dag er et resultat av en kombinasjon av flere barneverntiltak i tillegg til tilbudet ved Barnas stasjon. De seks respondentene gir uttrykk for at de har fått en positiv endring av sin livssituasjon etter oppholdet på Barnas stasjon. De har fått praktisk og målrettet hjelp til å ta tak i deler av sin hverdag og endre på uheldige strukturer. De har sammen med sine barn fått nye opplevelser gjennom deltagelse i aktiviteter og fellesskap med andre mennesker. De har fått konkret foreldreveiledning etter anerkjente metoder, og de har fått styrket selvfølelse gjennom systematisk forsterkning av sine positive egenskaper. Barnas stasjon er et tiltak som er ressursmobiliserende ved at det arbeides ut i fra empowermenttenkning som bidrar til styrket selvfølelse.en
dc.format.extent290931 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2008:2en
dc.titleBarnas stasjon : rapport fra en brukerundersøkelseen
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record