Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Gunnar Vold
dc.contributor.authorFugletveit, Ragnhild
dc.date.accessioned2010-03-24T12:47:14Z
dc.date.issued2010-03-24T12:47:14Z
dc.identifier.isbn978-82-7825-306-9 (online)
dc.identifier.isbn978-82-7825-307-6 (trykt)
dc.identifier.issn1503-8939 (trykt)
dc.identifier.issn1504-5331 (online)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147797
dc.description.abstractI denne rapporten ser vi nærmere på det oppsøkende rusteamet i Moss (ORT). ORT er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Moss og Rygge, samt den sosialmedisinske poliklinikken (SMP) i Moss. Rapporten har to hovedkonklusjoner. Den ene er at det er et åpenbart behov for bedre samarbeid mellom spesialisttjenestene og kommunene. Den andre er at Oppsøkende rusteam helt klart bidrar til et bedre samarbeid og et mer helhetlig tjenestetilbud enn det vi kan se at det ordinære tilbudet ellers hadde gitt. Det tilbudet man i dag her til rusmisbrukere i området er i dag både uoversiktlig og komplisert å forholde seg til. I dette bildet fremstår Oppsøkende rusteam som et høykompetent og fleksibelt instrument i arbeidet med å utvikle gode tjenestetilbud til målgruppen. Andre tjenestetilbud er i stor grad organisert etter et oppgaveprinsipp der de ansatte definerer sitt ansvar i forhold til oppgavene sine. Det Oppsøkende rusteamet er i stedet individorientert og definerer sine oppgaver i forhold til den enkelte brukers ønsker og behov. Det gjør at ORT tar ansvar for at brukerne får et helhetlig tjenestetilbud uansett hvem som har ansvar for å løse de enkelte oppgavene. Det kan være liten tvil om at de gode resultatene som det Oppsøkende rusteamet har oppnådd er forankret i denne brukerorienteringen.en
dc.format.extent445772 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2010:2en
dc.title"... Vi driver og rydder hver uke vi ...": evaluering av oppsøkende rusteam i Moss/Ryggeen
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record