Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHansen, Gunnar Vold
dc.contributor.authorLandsnes, Sissel
dc.date.accessioned2013-02-04T12:52:57Z
dc.date.available2013-02-04T12:52:57Z
dc.date.issued2013-02-04
dc.identifier.isbn978-82-7825-396-0
dc.identifier.issn1504-5331
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147809
dc.description.abstractDenne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester". Dette temanettverket ble opprettet i 2010 og har i løpet av de tre årene det har eksistert koblet forskere fra høgskolen, kommunalt ansatte med erfaring for å yte tilbud til målgruppen og brukerorganisasjoner i et nettverk med et mål om å skape grobunn for en ny type kunnskapsutvikling. Erfaringene fra dette temanettverket er nå samlet i til sammen 11 rapporter. En viktig ambisjon med disse rapportene er å utforme de på en slik måte at andre tjenesteytere kan bruke de erfaringene som presenteres i egen tjenesteyting. I denne rapporten legges det derfor stor vekt på å beskrive hvordan tjenestene ytes. I tillegg legges det stor vekt på å synliggjøre først og fremst de forholdene som bidrar å fremme gode tjenestetilbud, i tillegg vil vi også peke på noen av de utfordringene som finnes og som hemmer mulighetene for å gi gode tjenestetilbud. Nettverket av tjenesteytere representerer flere av landets største kommuner og er finansiert av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA). NAPHA dekker utgiftene til drift av nettverket, prosjektledelse og noe forskningsarbeid. Rapportene vil bli gjort tilgjengelig i elektronisk form på høgskolens hjemmeside og i NAPHA’s kunnskapsbase psykiskhelsearbeid.no.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:9
dc.title«LIEN»: et tilrettelagt botilbud i Bergenno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber77no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel