Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLauvås, Per
dc.contributor.authorPettersen, Roar C
dc.date.accessioned2008-03-25T09:36:41Z
dc.date.issued2008-03-25T09:36:41Z
dc.identifier.isbn978-82-7825-248-2
dc.identifier.isbn978-82-7825-249-9
dc.identifier.issn1503-2612 (online)
dc.identifier.issn0805-8164 (trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147860
dc.description.abstractI desember 2006 arrangerte HiØ en fagdag i regi av PULS (Program for under¬visning, læring og studiekvalitet) for lærerne ved høgskolen. Hensikten var å sette søkelyset på prinsippet om at all undervisning i høgere utdan¬ning skal være forskningsbasert, og hvordan vi ønsker å realisere dette prinsippet ved ulike av¬delinger, studier og fag ved HiØ. Foreliggende rapport innholder bidrag fra så vel interne som inviterte, eksterne bidragsytere som har ar¬beidet med spørsmålet om forskningsbasert undervis¬ning, eller evidence-based pratice, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Innleggene i rapporten problematiserer en rekke spørsmål som melder seg når vi søker å legge et konkret, kvalifisert innhold i prinsippet om forskningsbasert undervisning – blant annet: • Hvor¬dan defineres og praktiseres forskningsbasert undervisning innenfor ulike utdanninger, ulike fag og ulike studienivå – hva er fellestrekkene, og hva er forskjellene? • Hva betyr kravet om forskningsbasert undervisning for forholdet mellom FoU–virksomhet, kompetanseutvikling og undervisning? • Hvordan dokumenterer vi at undervisningen er forsknings¬basert? • Hvordan dokumentere at forskningsbaserte undervisningsstrategier har effekt og gjør en forskjell når det gjelder studenters læring? Vi håper at rapporten kan bidra til å belyse og gi konkret innhold til prinsip-pet om at all høyere utdanning skal være ’basert på det fremste innen forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap’.en
dc.format.extent690410 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.relation.ispartofseriesRapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2008:2en
dc.subjectForskningsbasert undervisningen
dc.titleUndervisning basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk virksomhet og erfaringsbasert kunnskap ved Høgskolen i Østfold : rapport fra fagdagen, desember 2006en
dc.typeResearch reporten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel