Show simple item record

dc.contributor.authorRummelhoff, Guri Rosseland
dc.contributor.authorRøising, Hanne Schou
dc.date.accessioned2010-06-28T08:12:10Z
dc.date.available2010-06-28T08:12:10Z
dc.date.issued2010-06-28T08:12:10Z
dc.identifier.isbn978-82-7825-318-2(online)
dc.identifier.isbn978-82-7825-319-9(trykt)
dc.identifier.issn1503-2612(online)
dc.identifier.issn0805-8164(trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147892
dc.description.abstractI forbindelse med sykepleierstudenters praksisperioder, møtes studentene i refleksjonsgrupper på skolen sammen med praksislærer (PSH-dager). I dette prosjektet har studentene delt sine refleksjonsnotater skriftlig med hverandre i læringsplattformen Blackboard i stedet for å møtes fysisk på høgskolen. Hensikten med prosjektet er at studentene skal oppleve refleksjonsarbeidet som betydningsfullt og at det skal stimulere til erfaringskunnskap. Studien bygger på datamateriale fra to spørreundersøkelser og et fokusgruppeintervju. Funnene viser at studentene som deltok i prosjektet opplever større utbytte av å jobbe med refleksjonsnotater enn studenter som har fulgt ordinært opplegg. Praksislærere opplever dette som et godt supplement til muntlig refleksjon på PSH- dager. Både studenter og praksislærere opplever prosjektet som tidkrevende, men dette har vært vel anvendt tid for å utvikle kunnskapsbasert praksis. Kunnskapsbasert sykepleie inneholder elementer fra forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap. Arbeid med refleksjonsnotater handler om å integrere disse tre kunnskapsformene. Deling av refleksjonsnotater, slik det har vært gjort i dette prosjektet, kan være én måte å oppnå dette påen_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesRapport (Høgskolen i Østfold);2010:8
dc.titleDeling av refleksjonsnotater i Blackboard : en pilotundersøkelse med 2. års sykepleiestudenteren_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber59en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record