Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHelgesen, Ann Karin
dc.date.accessioned2007-08-15T07:50:52Z
dc.date.issued2007-08-15T07:50:52Z
dc.identifier.isbn978-82-7825-221-5
dc.identifier.issn1503-6677
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148334
dc.description.abstractSammendrag Strømstad og Fredrikstad kommune har et samarbeidsprosjekt med navn ” Den røde tråden i demensomsorgen”. Prosjektet beskrives som en forstudie om den demenssyke og pårørendes vei gjennom ”helsetjenesten”. Prosjektet har som mål å forbedre demensomsorgen og består av to undersøkelser. Det er kun en del som presenteres her. Undersøkelsen har til hensikt å få større forståelse om hvilke erfaringer pårørende til aldersdemente har fra møte med helsevesenet. Formidlet vil slike erfaringer gi verdifull innsikt som kan danne grunnlag for å arbeide videre med kvalitetsforbedringer av tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende. 11 barn eller ektefeller av person med demens som er i ulike nivå i helsetjenesten er intervjuet. Sentrale gjennomgående funn er at informasjon/kommunikasjon fra/mellom tjenesteyter og pårørende representerer et svakt punkt. Når demensteamet i Strømstad kommer inn i bildet ser dette ut til å bedre seg. Pårørende beskriver å ha varierende grad av innflytelse på tjenesten og at den røde tråden i demensomsorgen ikke er helt tilstede. Undersøkelsen viser at kommunene har utfordringer å arbeide videre med for å forbedre demensomsorgen ytterligere. Rapporten avsluttes med å peke på disse utfordringene og anbefalinger for videre arbeid.en
dc.format.extent385069 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.relation.ispartofseriesArbeidsrapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2007:2en
dc.subjectpårørendeen
dc.subjectdemensen
dc.subjectdemensomsorgen
dc.subjectaldersdemensen
dc.titlePårørendes erfaringer fra møte med helsevesenet i Strømstad og Fredrikstad : en beskrivende/utforskende studieen
dc.typeWorking paperen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel