Show simple item record

dc.contributor.authorMyhre, Kristin
dc.date.accessioned2007-10-22T09:18:55Z
dc.date.issued2007-10-22T09:18:55Z
dc.identifier.isbn978-82-7825-235-2
dc.identifier.issn1503-6677
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148338
dc.description.abstractFokus for rapporten er forholdet mellom utvikling av kulturell kompetanse hos sykepleierstudenter og internasjonaliseringstiltak i sykepleierutdanningen. Hensikt: Hensikten med studien er å få kunnskap om hvordan sykepleierstudenter vurderer sin egen kulturelle kompetanse underveis i bachelorprogammet. Utdanningen satser på ulike internasjonaliseringstiltak for å bidra til slik utvikling. Studien beskriver disse og diskuterer effekten av dem. Metode: Det er utviklet et spørreskjema med 15 påstander med teoretisk forankring i Campinha- Bacotes modell for kulturell kompetanse. 3 studentgrupper har besvart skjema. Skjemaet kartlegger studentenes holdninger til egen kulturelle kompetanse. Resultat: Studien viser at studenter har begrenset erfaring i studietida med å møte mennesker med annen kulturell/ etnisk bakgrunn. Studien viser at nesten 80 % av studenter som har deltatt i utvekslingsopphold av lenger varighet vurderer at de har for lite kunnskap om sammenhenger mellom helse/sykdom og kulturelle/ etniske forhold. Alle studenter vurderer seg selv som åpne og fleksible i møte med den som har annen etnisk/ kulturell bakgrunn, allikevel sier 80 % at slike møter oppleves som utfordrende. Konklusjon: Det er behov for ulike pedagogiske tiltak som sikrer at alle sykepleierstudenter utvikler sin kulturelle kompetanse, og det er behov for mer kunnskap i høgskolen om hvordan ulike tiltak virker.
dc.format.extent409596 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.relation.ispartofseriesArbeidsrapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2007:4en
dc.subjectinternasjonaliseringen
dc.subjecthøyere utdanningen
dc.subjectkulturell kompetanseen
dc.subjectsykepleierstudenteren
dc.titleInternasjonalisering - ute i verden eller "bare" hjemme : påvirkes utvikling av kulturell kompetanse hos sykepleierstudenter av ulike tiltak for å internasjonalisere utdanningen?en
dc.typeWorking paperen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record